Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5465
Başlık: Adımlı motorların sürülmesi
Diğer Başlıklar: Driving stepper motors
Yazarlar: Tütüncüoğlu, Ergür
Ercan, Hamdi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Elektrik ve elektronik mühendisliği
Electrical and electronics engineering
Yayın Tarihi: 24-Şub-1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ercan, H. (1988). Adımlı motorların sürülmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu tezde adımlı motorların sürülmesi ile ilgili çeşitli devreler incelenmiştir. İncelenen bu devreler bugüne kadar kullanılmış olup, bazı sakıncaları gözlenmiştir. Çalışmalarımızı daha ileri götürerek şimdiye kadar hiç kullanılmamış bir sürme devresi gerçeklenmiş olup, diğer devre­lerle karşılaştırıldığında hiçbir sakıncası görülmemiştir. Ay­rıca akım-zaman eğrisi de diğerlerine nazaran oldukça iyileştirilmiştir.
In this work circuits which drive the stepper motora have been examined. Circuits which have been examined were used until today and it was seen that they have some defects. When the work has been continued, a driving Circuit which was not used until today has been verified. When it has been compared with the other circuits it is seen that it is defectiveness Finally also current-time curve has been improved with regard t o the others.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5465
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
003553.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.14 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons