Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5464
Title: Halil Merdem Bek ve XX. yüzyıl Arap edebiyatındaki yeri
Other Titles: Khalil Mardam Bek and his place in the 20th century Arabic literature
Authors: Taşdelen, Hasan
Köklüdağ, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Keywords: Khalil Mardam
Arabic literature
Syria
Poet
Halil Merdem Bek
Arap edebiyatı
Suriye
Şiir
Issue Date: 25-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köklüdağ, M. (2014). Halil Merdem Bek ve XX. yüzyıl Arap edebiyatındaki yeri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada modern Arap edebiyatı çerçevesinde 1895-1959 yılları arasında yaşamış olan Suriye ulusal marşı yazarı Halil Merdem Bek'in ilmî ve edebî yönü incelenmiştir. Suriye edebiyatının önde gelen temsilcilerinden sayılan Halil Merdem Bek'in çalışmaları Arap edebiyatı tarihi, klasik divan tahkikleri ve Arap şiiri üzerine yoğunlaşmıştır. Tezimizde genel hatlarıyla onun yaşadığı dönem, hayatı, şiirleri ve diğer bazı görüşleri örnekler eşliğinde tahlil edilmiştir.
In this study, scientific and literary aspects of Khalil Mardam, the author of Syrian national anthem, lived between 1895 and 1959, are examined. Regarded as one of the leading representatives of the Syrian literature, Khalil Mardam's studies were focused on "history of Arabic literature", "critical editions of Classic Divan poems" and "Arabic poems". In this thesis, the era he was lived, his life, poems and the other ideas are analyzed in generally with examples.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5464
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380129.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons