Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5463
Title: Bursa sanayisinin enerji kullanımı ve optimizasyonu
Other Titles: Energy consumption and optimization of Bursa industry
Authors: Yiğit, Abdulvahap
Özlü, Selçuk
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Enerji tüketimi
Optimizasyon
Tekstil sektörü
Energy consumption
Optimization
Textile sector
Issue Date: 8-Nov-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özlü, S. (1996). Bursa sanayisinin enerji kullanımı ve optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Tekstil üretim sektörleri hakkında bilgiler verilmiş, bu sektörler itibariyle mali yet analizleri irdelenip enerjinin birim maliyet içindeki yeri ve önemi gösterilmiştir. Bununla birlikte Türk Tekstil Sektörü'nün gelişimi, sorunları ve Türk ekonomisi için önemi vurgulanmıştır. Ayrıca Tekstil fabrikalarında özellikle terbiye (boya, basma vs.) işlemleri üzerine ağırlıklı çalışan işletmelerde üretimde direkt etkili olan buharı üreten kazan ve brülör sistemleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bununla birlikte Bursa'daki Tekstil işletmelerinde üretilen mamulün birim fiyatında enerjinin ne derece etkili olduğu fabrika bölüm yetkilileriyle yapılan ikili mülakatlar ile birlikte birtakım sonuçlara varılarak sunulmuştur.
In this study; given the information about textile production sectors, cost analysis in sector basis and examined the rate of energy in the costs. Also the improvements, problems and the importance in Turkish Economy of Turkish Textile Industry is spotted. By the way, the information about Mfg. Plants' burners and steamers producing the steam mainly working in painting and imprinting is given. The weight of energy in total costs in Textile Companies in Bursa is given examplary by the interviews made with Unit Managers of the companies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5463
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057393.pdf
  Until 2099-12-31
5.71 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons