Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5461
Title: Bosnalı gençlerde din ve mutluluk ilişkisi üzerine araştırma
Other Titles: A study on relationship between happiness and religion on Bosnian adolescents
Authors: Gürses, İbrahim
Jasarevic, Armin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Din
Mutluluk
Gençlik din-mutluluk ilişkisi
Religon
Happiness
Adolescence
Religion-happiness relationship
Issue Date: 1-Oct-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Jasarevic, A. (2014). Bosnalı gençlerde din ve mutluluk ilişkisi üzerine araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Mutluluk ve din ilişkisi son dönemlerde psikolojinin en fazla ilgilendiği konular arasında görülmektedir. İnsan tarih boyunca mutluluk yolları aramış, mutlu olmak arzusu içerisinde olmuştur. Din de aynı şekilde insanlık tarihiyle beraber var olan, insanlara hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğu kazandırmaya çalışmaktadır. Bu sebeple mutluluğu her zaman arayan insan için dinin katkısının büyük olduğunu söylemek yanlış olamaz. Bu çalışma teorik ve ampirik olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde teorik çerçevesinde araştırmanın temel kavramları, mutluluk ile din ilişkisi genel olarak ele alınmıştır. İkinci bölümde ise mülakat yöntemiyle Bosna Hersek'te yaşayan 50 ergen üzerinde yapılan bu araştırmada, onların dini tutumlarının, dini emirlerin yerine getirip getirmemesinin mutlulukla ilişkisini inceledik.
Recently, happiness and religion are the most intriguing topics in the field of Psychology. Trough history people sought happiness, and they always have been in the desire for it. Religion also starts with history of mankind and it is phenomenon of trying to gain happiness in both worlds, current and after life. Therefore, we will not be mistaken if we state that religion is very beneficial for human being and its existance. This study consists from two parts; theoretical and empirical. Firstly, theoretical part of this research we will be able to read about analysis of basic concepts, and generally relationship between religion and happiness. In the second part of this research, questionnaire was given to 50 Bosnian adolescents, and after collecting their answers, relationship between their religious attitudes have been analyzed, and relation between religious orders and happiness.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5461
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380128.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons