Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5454
Title: Biyoetanol kaynağı olarak şeker darı (Sorghum bicolor ssp. saccharatum) üretimi ve önemi
Other Titles: The importance and production of sweet sorghum (Sorghum bicolor ssp. saccharatum) for bioethanol source
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Bayram, Gamze
Turgut, İlhan
Keywords: Enerji tarımı
Şeker darı
Biyoetanol
Energy agriculture
Sweet sorghum
Bioethanol
Issue Date: 22-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayram, G. ve Turgut, İ. (2015). "Biyoetanol kaynağı olarak şeker darı (Sorghum bicolor ssp. saccharatum) üretimi ve önemi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 147-155.
Abstract: Dünya nüfusunun artması ile birlikte enerjiye talep de sürekli artmaktadır. Fosil kaynaklı yakıtların kullanımı hava kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi probleme neden olmaktadır. Bu yüzden yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarının üretimi ve kullanımında artış gözlenmektedir. Biyoetanolün yakıt olarak kullanımı, hem benzin kullanımını hem de hava kirliliğini azaltacaktır. Dünyada etanol kaynağı olarak şeker kamışı, darı, mısır, nişasta ve lignoselulozik maddeler kullanılmaktadır. Bahsedilen etanol kaynakları içerisinde, az gübre ve su kullanımı, birim alandan yüksek miktarda ürün alınması ve farklı topraklara adaptasyonu gibi özellikleri ile Türkiye’ye tarımı ve ekonomik üretimi açısından en uygun bitkinin şeker darı olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, biyoetanol üretiminin önemi ve dünyada biyoetanol üretiminde çok önemli bir yere sahip olan şeker darı bitkisinin (Sorghum bicolor ssp. saccharatum) tarımı hakkında bilgi verilecektir.
Demand for energy also has increased with the increasing the population of the world. The use of fossil fuels is causing problems such as air pollution, global warming and climate change. Therefore, an increase in the production and use of renewable alternative energy sources is observed. The use of bioethanol as a fuel would reduce both usage of gasoline fuel and air pollution. In the world, sugar cane, sorghum, starch, and lignocellulosic materials are used as raw material for ethanol. Among those ethanol sources, sorghum is known the most suitable ethanol source in terms of cultivation and production for Turkey because of the characteristics of sorghum like the less fertilizer and water usage, high yield potential in unit area and adaptability of different soil types. In this study, we will be informed about the importance of bioethanol production and agriculture of sweet sorghum (Sorghum bicolor L. Moench.) which has a very important place at ethanol production in the world.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154238
http://hdl.handle.net/11452/5454
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_15.pdf224.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons