Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5451
Title: Karabuğdayın sağlık açısından önemi ve unlu mamüllerde kullanımı
Other Titles: The importance in terms of health of buckwheat and use in bakery
Authors: Hayıt, Fatma
Gül, Hülya
Keywords: Karabuğday
Sağlık
Ekmek
Unlu mamül
Buckwheat
Health
Bread
Baked goods
Issue Date: 21-May-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hayıt, F. ve Gül, H. (2015). "Karabuğdayın sağlık açısından önemi ve unlu mamüllerde kullanımı". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 123-131.
Abstract: Bu çalışmada karabuğdayın sağlıkla olan ilişkisi değerlendirilmiş ve ekmek, makarna, bisküvi gibi farklı unlu mamuller üretiminde kullanımı ile bu ürünler üzerindeki fiziksel, kimyasal, tekstürel ve duyusal etkileri incelenmiştir. Karabuğday bitkisi doğal olarak sahip olduğu bileşenleri ile sağlık üzerinde önemli derecede olumlu etkiler gösterir. Fonksiyonel bir gıda olması ile birçok gıda maddesinde ham madde olarak kullanılmakta ya da sadece pişirilerek tüketilebilmektedir. Kullanımını sınırlayan alerjen proteinlerin ise enzimatik yolla ya da fermantasyona uğratılarak ortadan kaldırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Gluten içermemesinden dolayı çölyak hastaları için önemli bir gıda ürünü olması yanında ekmek teknolojisinde ve unlu mamüller üretiminde ekmek hacminin azlığı ve sertlik gibi bazı problemlere sebep olmaktadır. Fakat içerdiği fenolik maddeler, antioksidan ve lif bileşenleri karabuğdayın eklendiği gıdanın fonksiyonel özelliklerini ve besin değerlerini arttırmaktadır.
In this study, the relation of buckwheat with health was evaluated and physical, chemical, textural and organoleptic effects on these products were examined with the usage of it in the generation of different baked goods such as bread, macaroni, and biscuit. Buckwheat plant shows significantly positive effects on the health with its naturally possessed components. Being a functional nourishment, it is used as a raw material in many food products or it can be consumed by only being cooked. Studies are made in the direction of removing the allergen proteins that limit the usage of it via enzymatic method or fermentation. Besides being an important food product for celiac disease patients by the reason of containing no gluten, it gives rise to some problems such as bread volume and firmness in the bread technology and baked goods production. But, it increases the functional features and nutritive values of the product that the buckwheat added with its phenolic materials, antioxidant and fiber components.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154236
http://hdl.handle.net/11452/5451
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_13.pdf200.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons