Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5449
Title: Laboratuvar ölçekli biyodizel üretim tesisinin projelendirilerek imal edilmesi ve bu tesiste çeşitli bitkisel yağ kaynaklarından biyodizel üretimi
Other Titles: Projecting of a laboratory scale biodiesel production facility and production of biodiesel from different vegatable oils
Authors: Uludağ Üniversitesi/Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu/Makine Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği Bölümü.
Arslan, Murat
Alibaş, Kamil
Keywords: Biyodizel
Bitkisel yağ
Transesterifikasyon
Biodiesel
Vegetable oil
Issue Date: 26-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, M. ve Alibaş, K. (2015). "Laboratuvar ölçekli biyodizel üretim tesisinin projelendirilerek imal edilmesi ve bu tesiste çeşitli bitkisel yağ kaynaklarından biyodizel üretimi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 107-113.
Abstract: Her geçen gün azalan fosil yakıtlar insanlığı yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması konusunda yeni arayışlara itmektedir. Biyodizel yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde önemli bir paya sahiptir. Ham maddesi hayvansal ve bitkisel kökenli yağ olan biyodizel ülkemiz tarımı içinde önem arz etmektedir. Biyodizel toksin olmayan, doğada kolay bozulabilen ve çevreci bir yakıttır. Geleneksel dizel motorlarında değişikliğe gerek kalmadan kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı biyodizelin üretilmesinde kullanılacak olan laboratuvar ölçekli bir biyodizel tesisinin projelendirilerek imal edilmesi ve imal edilen bu tesiste çeşitli bitkisel yağ kaynaklarından biyodizel üretmektir.
Every day diminishing fossil fuels is pushing humanity for new alternatives for the increase of renewable energy sources .Biodiesel has a significant share of renewable energy sources. Biodiesel produced from vegetable oils and products synthesized from natural raw materials are having a strong importance for our country. Biodiesel is a non-toxin, perishable in nature and environmentally friendly fuel. It can be used in conventional diesel engines without modification. The purpose of this study is to produce a Laboratory-scale biodiesel facility and to produce biodiesel from various vegetable oil sources in this manufactured facility.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154234
http://hdl.handle.net/11452/5449
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_11.pdf245.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons