Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5445
Title: Sıcak stresi altındaki yumurta tavuklarında askorbik asid uygulamasının yumurta verim ve kalitesi üzerine etkileri
Other Titles: The effects of ascorbic acid supplementation on egg production and egg quality of layers exposed to heat stress
Authors: Ak, İbrahim
Palancı, Nüket
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Askorbik aist
Sıcak stresi
Yumurta üretimi yumurta kalitesi
Ascorbic acid
Heat stress
Egg production egg quality
Issue Date: 13-Nov-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Palancı, N. (1996). Sıcak stresi altındaki yumurta tavuklarında askorbik asid uygulamasının yumurta verim ve kalitesi üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, yazın sıcak stresinin olumsuz etkilerini önlemek amacıyla yumurta tavuğu rasyonlanna askorbik asid katmanın tavuklarda ölüm oram, yem tüketimi, yemden yararlanma, yumurta verimi ve kabuk kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmanın hayvan materyalini 33 haftalık yaştaki 872 adet Lohman (beyaz) ırkı yumurta tavuğu oluşturmuştur. Araştırma sonucunda rasyona 100 - 200 ppm askorbik asid katmanın tavuklarda ölüm oranım düşürdüğü, yem tüketiminde bir miktar artışa neden olduğu ve yemden yararlanmayı düşürdüğü, yumurta verimi, yumurta ağırlığı ve yumurta şeklinde önemli bir farklılığa neden olmadığı belirlermiştir. Ayrıca rasyona 100 - 200 ppm askorbik asid katmanın yumurta kabuk kalınlığını arttırdığını, kırık-çatlak yumurta oranım azalttığı belirlenmiştir.Ancak gruplar arası fark istatistik önemsiz bulunmuştur.
This research was conducted to investigate the effects of the adding ascorbic acid to layer rations to protect againts negative effects of heat stress in summer, on mortality, feed consubtaion feed efficiency, egg production and shell quality. The animal material of the experiment was 33 weeks old 872 lohman (white) layers. According to the result of this experiment it has been determined that 100 - 200 ppm ascorbic acid added to layer rations were reduced mortality, increased feed consumption, rcdused feed efficiency and there were no singificant differences between the groups from the point of egg production, egg weight and egg shape parameters. Also 100 - 200 ppm ascorbic acid suplementation added to layer rations increased egg weight, reduced cracked egg ratio, however there were no statistically significant differences between the groups.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5445
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057388.pdf
  Until 2099-12-31
3.52 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons