Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5442
Title: Hidrodinamik eksenel kaymalı yatakların performansına deformasyonun etkisi
Other Titles: The deformations' effect on the performance of hydrodynamic thrust bearings
Authors: Güllü, Emin
Özgen, Çağrı
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Hidrodinamik eksenel kaymalı yatak
Deformasyon
Elastohidrodinamik
EHD
Hydrodynamic thrust bearing
Deformation
Elastohydrodynamic
Issue Date: 1-May-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgen, Ç. (2006). Hidrodinamik eksenel kaymalı yatakların performansına deformasyonun etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın konusu, hidrodinamik eksenel kaymalı yataklarda lokma (pad) veşaft (kayıcı) deformasyonunun yatak performansına etkileridir. Çalışma esnasında izlenen yöntemde öncelikli olarak izotermal şartlar ve sabit yağ viskozitesi kabulü yapılarak Reynolds denklemi yardımıyla yatak içerisindeki basınç dağılımı elde edilmiştir. Daha sonra, lineer elastik malzemelere uygulanan bünye denklemlerinin lokma ve şafta ayrı ayrı uygulanmasıyla yataktaki deformasyon miktarı elde edilmiştir. Gerek sonuçların genel bir anlam taşıması, gerekse işlem kolaylığı sağlaması bakımından boyutsuz denklemler ile çalışmak tercih edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, çalışma esnasında ele alınan çelik-çelik, çelik-bronz ve çelik-dökme demir malzeme çiftleri için yatağa ait deformasyon öncesi ve sonrası yağ filmi kalınlığı, boyutsuz basınç değerleri ile deformasyon miktarı ve yatağın yük taşıma kapasitesindeki değişim bulunup karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde,yatak yük taşıma kapasitesindeki en büyük düşüşün çelik-dökme demir çiftinde olduğu(%1,98) görülmüştür.
The subject is concerned with the effects of the deformations of both pad and runneron the performance of hydrodynamic thrust bearings. At the beginning of the study,pressure distribution in the thrust bearing has been calculated using the Reynolds equationin the case of stable oil viscosity and isothermal conditions. Then, the deformation of thrustbearing is found out by applying the constitutive equations-for the linear elastic materials-to both pad and runner. For the purpose of the generalization in the results and easycalculation, it is preferred to examine the case using dimensionless equations.Consequently, the oil film thickness and pressure distribution before and after thedeformation, the amount of deformation that occurred in the bearing and the thrust bearingload carrying capacity have been calculated and compared for the steel-steel, steel-bronzeand steel-cast iron material pairs. As the results clearly indicate, the highest load carryingcapacity loss for the thrust bearing is for the steel-cast iron material pair as the percentageof 1,98 %.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5442
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183772.pdf8.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons