Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5438
Title: A sectoral analysis of businesses operating in food industry in Bursa, Turkey
Other Titles: Bursa ilinde faaliyet gösteren gıda sanayi işletmelerinin sektörel analizi
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İstatistik Bölümü.
Gürsakal, Sevda
Şahan, Yasemin
İpek, Ahmet
Bayram, Nuran
Keywords: Food industry
Research and development
Test-analysis
Sectorial analysis
Gıda endüstrisi
Araştırma ve geliştirme
Test-analiz
Sektörel analiz
Issue Date: 10-Apr-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürsakal, S. vd. (2015). "A sectoral analysis of businesses operating in food industry in Bursa, Turkey". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 67-72.
Abstract: One of the most socio-economically important sectors in Turkey is Food sector and it has grown rapidly in recent years. Bursa has become a brand city in Turkey, particularly in terms of fruit, vegetables and processed products industry, dairy industry, and beverages sector. When the export figures are analyzed, the food industry of Bursa has a significant proportion of the Turkey’s export figures. The purpose of this study was to conduct a sectorial analysis of food companies operating in Bursa and to determine their Research and Development (R&D) and test-analysis needs. In addition, this study aimed to find the problems experienced in this sector and to propose possible solutions to these problems. Based on the analysis, we found out that businesses operating in food industry in Bursa are in need of laboratory tests and analysis and have a lack of qualified employees for their R&D departments. We argue that universities can have an important role in solving these problems and that the collaboration between universities and industry can be enhanced by introducing some additional regulations to the universities’ policies.
Ülkemizin sosyo-ekonomik açıdan en önemli sektörlerinden biri olan gıda sektörü son yıllarda hızla gelişim göstermektedir. Bursa, özellikle meyve, sebze ve mamülleri sanayi, süt ve ürünleri sanayi ve içecek sektörü açısından ülkemiz de marka şehirlerden biri haline gelmiştir. Özellikle ihracat rakamları incelendiğinde Bursa gıda sanayinin, ülke ihracat rakamları arasında önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Bu çalışma, Bursa’da faaliyet gösteren gıda firmalara yönelik sektörel analizin yapılması, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve test-analiz ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Buna ek olarak bu alanlardaki sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sonuç olarak, Bursa’da faaliyet gösteren gıda sanayi firmalarının laboratuvar test ve analiz ihtiyaçları ve Ar-Ge çalışmalarında görev alacak nitelikli personel ile ilgili eksiklikleri olduğu belirlenmiştir. Bu sorunların giderilmesinde üniversitelere önemli bir rol düştüğü ve üniversite politikalarında yapılacak düzenlemeler ile üniversite sanayi işbirliğinin daha da arttırılabileceği düşünülmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154230
http://hdl.handle.net/11452/5438
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_7.pdf148.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons