Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5437
Title: 2008 küresel krizi ve lojistik sektörü üzerine etkileri
Other Titles: 2008 global crisis and it's effects on logistic sector
Authors: Karabıyık, Lale
Yılmaz, Gözde Arcan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Finans Bilim Dalı.
Keywords: Ekonomik kriz
2008 küresel krizi
Küreselleşme
Lojistik sektörü
Taşıma hizmetleri ithalatı
Taşıma hizmetleri ihracatı
İthalat
İhracat
Economic crisis
2008 economic crisis
Logistics sector
Transportation services
Import of transportation services
Export of transportation services
Import
Export
Issue Date: 9-Feb-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, G. A. (2015). 2008 küresel krizi ve lojistik sektörü üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dünya, 2008 yılında, 1929 büyük buhranından sonra yaşanan en büyük küresel kriz ile karşı kaşıya kalmıştır. ABD konut piyasalarında başlayan kriz, kısa sürede önce diğer sektörlere sıçramış, daha sonra da dünyaya bulaşarak küresel bir kriz halini almıştır. Kriz önce ABD konut sektöründe kontrolsüzce verilen mortgage kredilerinin geri ödemelerinde yaşanan problemlerle başlamış, daha sonra sigortacılık gibi bu sektörle ilişkili sektörlere ve sonrasında da diğer tüm sektörlere sıçramıştır. Önceleri yerel bir çalkantı olarak görülse de, ABD emlak piyasasında başlayan bu kriz, zamanla derinleşerek dünyaya yayılmış ve küresel bir kriz halini almıştır.Krizin küreselleşmesinde kuşkusuz en önemli faktör, emlak firmalarının alacaklarına karşılık türev ürünler piyasaya sürmesi ve bu ürünlerin küresel piyasada alıcılar bularak yayılmasıdır. Krizin sonucunda ise öncelikle finansal kuruluşlar olmak üzere birçok kurum batmıştır.Diğer tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 2008 krizinin etkileri fazlasıyla hissedilmiştir. Özellikle reel sektördeki etkisi azalan tüketim ve ihracat talebi nedeniyle yoğun olmuştur. Kriz döneminde, ülkemizin dış ticaret hacmi gerilemiş, dış ticaret işlemlerinin birleştirici unsuru olan lojistik faaliyetler de bu gerilemeden fazlasıyla nasibini almıştır. Bu çalışmanın amacı, 2008 Küresel Krizinin Türkiye'deki lojistik sektörü üzerindeki etkilerini belirleyebilmektir.
In the year 2008, world had faced with the biggest global crisis, after Great Depression that was occured in 1929. The crisis started at housing market of America had firstly spread over other sectors and secondly spread all over the world. Finally it became a global crisis.Crisis in USA began as a result of repayment problems of uncontrolled mortgage credits given by banks. After that, it spread to housing market related businesses like insurance companies and after that it spread over all markets. Firstly, it was seen as a domestic turmoil, it became deeper and effected all of the world.The most important reason of globalization of the crisis was of course derivative issuance of real-estate firms on stock exchange markets against their receivables. These receivables found buyers on global markets and spread all over the world. As a result, many firms in addition to most of financial institution had given out." As all other countries, Turkey had also felt the effects of this crisis. It had shown itself on especially real economy because of diminishing consumption and export demand. In the crisis period, the foreign trade volume in our country decreased in addition to logistic operations. The aim of this study is to find out the effects of 2008 global crisis on Turkey's Logistics Sector.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5437
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389535.pdf2.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons