Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5436
Başlık: Yüzey pürüzlülüğünün yağlama üzerine etkileri
Diğer Başlıklar: Effects of surface roughness on lubrication
Yazarlar: Karadere, Gültekin
Sevimli, Orhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Yağlama
Yüzey pürüzlülüğü
Surface roughness
Lubrication
Yayın Tarihi: 25-Kas-1996
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sevimli, O. (1996). Yüzey pürüzlülüğünün yağlama üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Pratikte genellikle yatak pürüzlülüğü milinkine göre daha büyük olduğundan, mil burada pürüzsüz, yatak ise pürüzlü olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada, yüzey pürüzlülüğünün yatak performans değerlerini ne şekilde değiştirdiği incelenmiş, pürüzlülüğün artmasıyla basınç, yük ve yük açışının arttığı görülmüştür.
Effects of Surface Roughness in Lubrication In practice, since the bearing surface roughness is generally greater than that of the shaff in this study the shaff is assumed to be smooth while the bearing is assumed to be rough. In this study, effect of surface roughress on the journal bearing performance has been investigated. It is observed that pressure, load and load angle are increasing with increasing surface roughness.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5436
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
057387.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.65 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons