Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5432
Başlık: Kur'an-ı Kerim'le ilgili inanç ve tutumlar: (İlahiyat Fakültesi öğrencileri üzerinde bir araştırma)
Diğer Başlıklar: Beliefs and attitudes toward Quran: (A research on the students of Theology Faculty)
Yazarlar: Hökelekli, Hayati
Aslan, Nebile
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Dini davranışlar
Eğitim
Tutumlar
Zihniyet
İnançlar
İslamiyet
Religious conducts
Education
Attitudes
Mentality
Beliefs
Islam
Yayın Tarihi: 2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aslan, N. (2002). Kur'an-ı Kerim'le ilgili inanç ve tutumlar: (İlahiyat Fakültesi öğrencileri üzerinde bir araştırma). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5432
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
112976.pdf
  A kadar 2099-12-31
7.29 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons