Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5432
Title: Kur'an-ı Kerim'le ilgili inanç ve tutumlar: (İlahiyat Fakültesi öğrencileri üzerinde bir araştırma)
Other Titles: Beliefs and attitudes toward Quran: (A research on the students of Theology Faculty)
Authors: Hökelekli, Hayati
Aslan, Nebile
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Dini davranışlar
Eğitim
Tutumlar
Zihniyet
İnançlar
İslamiyet
Religious conducts
Education
Attitudes
Mentality
Beliefs
Islam
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aslan, N. (2002). Kur'an-ı Kerim'le ilgili inanç ve tutumlar: (İlahiyat Fakültesi öğrencileri üzerinde bir araştırma). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5432
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
112976.pdf
  Until 2099-12-31
7.29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons