Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5431
Title: Kök-ur nematodları ve konukçuları arasındaki ilişkiler
Other Titles: Interactions among root knot nematodes and their hosts
Authors: Mıstanoğlu, İbrahim
Devran, Zübeyir
Keywords: Biyotrofik
Endoparazit nematode
Parazitizm
Biotrophic
Endoparasite nematode
Parasitism
Issue Date: 11-Mar-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mıstanoğlu, İ. ve Devran, Z. (2015). "Kök-ur nematodları ve konukçuları arasındaki ilişkiler". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 37-46.
Abstract: Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.), birçok bitki türünün zorunlu ve biyotrofik patojenidir. Bunlar endoparazit olup, konukçularının kökleri içerisinde yaşarlar. Meloidogyne türleri, Türkiye’de özellikle örtü altı üretim alanlarında ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Kök-ur nematodları, hassas konukçu bitkilerinin köklerinde tipik urlanmalara neden olurlar. Bu nedenle, kökler tarafından su ve besin alımı azalmakta buda bitkilerde gelişmede durgunluk, solgunluk, verimde azalma ve toprak kökenli patojenlere hassasiyet oluşturmaktadır. Bu çalışmada; kök-ur nematodlarının tanımlanması, yayılışı, yaşam döngüsü, belirtileri ve konukçularıyla olan ilişkileri hakkında bilgi verilmiştir.
Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are obligate biotrophic pathogens of many plant species. They are endoparasites, living inside roots of their hosts. Meloidogyne species cause economic losses in protected growing areas of Turkey. Root knot nematodes infect root of susceptible host plants and cause typical root galls. Therefore, uptake of water and nutrients by roots are reduced, resulting in stunted growth, wilting, yield losses and susceptibility to soil borne pathogen. This review has aimed to give information about identification, distribution, life cycle, symptoms and host interactions of root-knot nematodes.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154227
http://hdl.handle.net/11452/5431
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_4.pdf386.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons