Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5427
Başlık: Bursa'da Bektaşi kültürü ve Ramazan Baba Dergahı
Diğer Başlıklar: Bektashi culture in Bursa and Ramadan Baba Dergah
Yazarlar: Kara, Mustafa
Çift, Salih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bektaşilik
Bektashism
Bursa
Hacı Bektaş-ı Veli
Ramazan Baba Dergahı
Tarikatlar
Religious orders
Tekkeler
Tekke
İslamiyet
Islam
Yayın Tarihi: 1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çift, S. (1995). Bursa'da Bektaşi kültürü ve Ramazan Baba Dergahı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5427
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
042979.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.78 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons