Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5426
Title: Kemal Paşazade, hayatı, eserleri ve belagatla ilgili görüşleri
Other Titles: Kemal Paşazade, his life, works and opinions about Arabic rhetoric
Authors: Ayyıldız, Erol
Taşdelen, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Keywords: Arabic
Arapça
Belagat
Eloquence
Biyografi
Biography
İbn Kemal
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taşdelen, H. (1995). Kemal Paşazade, hayatı, eserleri ve belagatla ilgili görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5426
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
042980.pdf8.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons