Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5425
Title: Effect of Bacillus subtilis Ch-13, nitrogen and phosphorus on yield, protein and gluten content of wheat (Triticum aestivum L.)
Other Titles: Bacillus subtilis Ch-13, azot ve fosfor uygulamalarının buğdayda (Triticum aestivum L.) verim, protein ve gluten miktarına etkisinin belirlenmesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü.
Kayın, Günsu Barışık
Öztüfekçi, Sencer
Akın, Hasan Fatih
Karaata, Ekin Ulaş
Katkat, A. Vahap
Turan, Murat Ali
Keywords: Wheat (Triticum aestivum L.)
Bacillus subtilis Ch-13
Chemical fertilizer
Wet gluten
Protein
Buğday (Triticum aestivum L.)
Kimyasal gübre
Yaş gluten
Issue Date: 6-Mar-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kayın, G. B. vd. (2015). "Effect of Bacillus subtilis Ch-13, nitrogen and phosphorus on yield, protein and gluten content of wheat (Triticum aestivum L.)". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 19-28.
Abstract: The effects of Bacillus subtilis Ch-13 (BS0 Bacillus subtilis Ch-13 not applied and BS1 Bacillus subtilis Ch-13 applied) and chemical fertilizer CF0 (0 kg N da-1 , 0 kg P da-1 ), CF25 (5 kg N da-1 , 0.7 kg P da-1 ), CF50 (10 kg N da-1 , 1.4 kg P da-1 ), CF75 (15 kg N da-1 , 2.1 kg P da-1 ), CF100 (20 kg N da-1 , 2.8 kg P da-1 ) on yield, protein and gluten content of wheat (Triticum aestivum L. cv. Pehlivan), grown under natural climatic conditions were investigated. It is determined that yield, wet gluten and protein content of seed were increased by Bacillus subtilis Ch-13 application with increasing chemical fertilizer applications. Those effects of Bacillus subtilis Ch-13, nitrogen and phosphorus were found significantly important (P<0.01). However, the positive effect of Bacillus subtilis Ch-13 on yield decreased with increasing doses of chemical fertilizer. The highest yield (466.2 kg da-1 ) was obtained from CF100BS1 application. The maximum gluten and protein content have been determined in CF100BS0 (33.5 %) and CF100BS0 (10.6 %) applications respectively.
Bu çalışmada Bacillus subtilis Ch-13’ün (BS0 Bacillus subtilis Ch-13 uygulanmayan ve BS1 Bacillus subtilis Ch-13 uygulanan) artan dozlarda azot ve fosfor uygulamalarıyla CF0 (0 kg N da-1 , 0 kg P da-1 ), CF25 (5 kg N da-1 , 0.7 kg P da-1 ), CF50 (10 kg N da-1 , 1.4 kg P da-1 ), CF75 (15 kg N da-1 , 2.1 kg P da-1 ), CF100 (20 kg N da-1 , 2.8 kg P da-1 ) doğal iklim koşullarında kuruda yetiştirilen buğday bitkisinde (Triticum aestivum L. cv. Pehlivan) verim, protein ve yaş gluten içeriğine olan etkisi araştırılmıştır. Deneme sonunda artan dozlarda azotlu ve fosforlu gübreleme ve mikrobiyolojik gübre uygulamasının buğday bitkisinde verim ile tanenin yaş gluten ve protein içeriğini istatistiksel olarak önemli düzeyde arttırdığı belirlenmiştir (P<0.01). Ancak mikrobiyolojik gübrenin olumlu etkisi artan dozlarda azot ve fosfor uygulamalarıyla azalmıştır. Denemede en yüksek verim (466.2 kg da-1 ) CF100B1 uygulamasından, en yüksek yaş gluten ve protein içeriği ise sırasıyla CF100B0 (% 33.5) ve CF100B0 (% 10.6) dozlarından elde edilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154225
http://hdl.handle.net/11452/5425
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2015 Cilt 29 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_1_2.pdf188.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons