Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5420
Title: Mikroorganizmalar arasında çoğunluk algılanması (Quorum Sensing)
Other Titles: The Signal transmission among microorganisms (Quorum Sensing)
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Gülgör, Gökşen
Korukluoğlu, Mihriban
Keywords: Çoğunluk algılanması (QS)
Çoğunluk algılanmasının engellenmesi (QQ)
Sinyal
Biyofilm
Gıda
Quorum sensing (OS)
Guorum quenching (QQ)
Signal
Biofilm
Food
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülgör, G. ve Korukluoğlu, M. (2014). "Mikroorganizmalar arasında çoğunluk algılanması (Quorum Sensing)". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 83-92.
Abstract: Mikroorganizmalar arasındaki iletişim mekanizması son yıllarda birçok bilimsel araştırmaya konu olmuştur. “Çoğunluk algılanması” ya da “Quorum sensing” (QS) olarak bilinen bu iletişim şekli ile mikroorganizmalar, çevrelerindeki mikrobiyel yoğunluğu ortama verdikleri sinyal molekülleri ile algılayabilmektedirler. Ortamda artarak, biriken sinyal moleküllerinin üretildikleri hücrenin metabolizmasını yeniden düzenleyebilme yeteneğine sahip olduğu da yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Özellikle patojenite ve virulens özelliklerin ortaya çıkmasında etkili olan biyofilm tabakasının oluşmasında da mikroorganizmalar arası iletişimin önemi bilinmektedir. Mikroorganizmalar arasında gözlemlenen iletişim sistemleri hücrelerin yoğunluğuna bağlı bir toplu davranış biçimi şeklinde çalışmaktadır. Bu derleme mikroorganizmalar arasında görülen çoğunluğun algılanması mekanizmalarının geniş kapsamlı olarak incelenmesi ve çalışma koşullarının irdelenmesi amacı ile yazılmıştır. Her bir mikroorganizmanın kendi tür ve cinslerinin yanı sıra diğer mikroorganizmalar ile de ürettikleri sinyal molekülleri aracılığıyla iletişime geçmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan özellikler anlatılmaktadır. Derleme kapsamında gıda endüstrisi ve insan sağlığı açısından tehdit unsuru olan patojen mikroorganizmalar ile yararlı amaçlarla kullanılan endüstriyel mikroorganizmaların QS mekanizmaları üzerinde durulmuştur.
In recent years, the signalling mechanism among the bacteriae have become an object of many scientific researches. Microorganisms can detect the density of the microbial cells around them due to their signal molecules which are spreaded around with the speech known as “Signal transmission” or “Quorum sensing” (QS). The fact has been shown up that the signal molecules, which increase and accumulate in the medium, can regulate the metabolism of the cell which are produced by. It is known that the importance of communication among microorganisms in forming of biofilm layer which is effective on coming forward of pathogenity and virulance properties especially. The communication systems, which are observed among microorganisms, work as collective behaviour style according to the density of cells. This review was written for examination of signal transmission mechanisms among microorganisms exhaustively and scrutinising of their working conditions. It is explained each microorganism communicates with other microorganisms as well as self-species and self-family by signal molecules and consequently resultant properties are mentioned. In this review, it is dwelled upon pathogen microorganisms, which are threat risk in the food industry and for human health, and QS mechanisms of industrial microorganisms used for beneficial purposes.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154222
http://hdl.handle.net/11452/5420
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2014 Cilt 28 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_2_8.pdf203.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons