Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5419
Title: Laktik asit bakterilerinin antibiyotik direnç mekanizmaları
Other Titles: Antibiotic resistance mechanisms of lactic acid bacteria
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Meral, Hacer
Korukluoğlu, Mihriban
Keywords: Antibiyotik direnç
Taktik asit bakterileri
Doğal direnç
Kazanılmış direnç
Antibiotic resistance
Lactic acid bacteria
Intrinsic resistance
Acquired resistance
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Meral, H. ve Korukluoğlu, M. (2014). "Laktik asit bakterilerinin antibiyotik direnç mekanizmaları". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 71-82.
Abstract: Penisilin’in keşfi ile yaklaşık olarak seksen yıldır kullanılan antibiyotikler birçok hastalığa karşı vazgeçilmez savunma mekanizması haline gelmişlerdir. Antibiyotikler hücre duvarı sentezini durdurmak, hücre zarının işlevini bozmak ya da protein sentezini engellemek gibi etkilerle hedef bakteriyi inhibe ederler. Hızla artan aşırı ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmelerine sebep olmuştur. Sonradan kazanılan bu direnç genleri bakteriler arasında taşınabilmektedir. Bu derlemede laktik asit bakterilerinin direnç profilleri ve gen aktarımlarıyla ilgili çalışmalar irdelenmiştir.
Antibiotics, approximately eighty years in our lives since discovery of penicillin, have become indispensable defense mechanism against many diseases. Antibiotics have some effects to inhibit target bacteria such as; blocking the synthesis of the cell wall, disruption of cell membrane function or prevention of the protein synthesis. Rapidly increasing of unconscious and excessive use of antibiotics has led to the development of bacterial resistance to antibiotics. Acquired resistance genes that can be moved between bacteria. Study of lactic acid bacteria with the resistance profiles and gene transfer are discussed in this review.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154221
http://hdl.handle.net/11452/5419
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2014 Cilt 28 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_2_7.pdf332.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons