Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5417
Title: Dokuma projeleri için bir bilgisayarlı yöntem modeli hazırlanması
Other Titles: Preparation of a computerized method model for weaving projects
Authors: Alpay, Rıfat
Saatçi, Kübra Derya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bilgisayar destekli denetim
Proje yönetimi
Computer aided control
Project management
Issue Date: 3-Oct-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Saatçi, K. D. (1996). Dokuma projeleri için bir bilgisayarlı yöntem modeli hazırlanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bilgi ve İletişim Çağı olarak adlandırdığımız günümüzde, çağın getirdiklerine ayak uydurmak, gerek dünya ve gerekse ülkemizde önem grafiğini yükselten tekstil sektörü için de zorunluluk haline gelmiştir. Her konuda teknoloji kullanımının maksimuma çıkması, merkezi bir odaklıkla sonuca öngörü ile ulaşılması ve küreselleşen dünyada bilgisayar sistemlerinin yoğun kullanımıyla iletişim ağının genişlemesi bugünkü gelişimi oluşturmuştur. Son elli yılda endüstriyel projelerde aktif olark kullanılmaya başlanan proje yönetimi de bu gelişimi ilke edinmek zorunda kalmıştır. Bu sebeple bu çalışmada Dokuma Projelerinin Yönetim genel hatları ile değerlendirilmiş ve bilgisayar ortamına taşınıp, gerektiğinde çağrılarak kulalnılabilecek şekilde hazırlanmış programlarla desteklenmiştir.
Nowadays, that we call the knowledgement and communication age, it is a necessity that became contemporary also for the textile industries, whether allover the world or in our country. Going up to maximum using of high technology at every branches, reaching the result by a central locality and a foresight, improving of communication network by frequent using of computer systems ; created today's development. The project management, that had been began to use actively for industrial projects within the last fifty years, also had to got this development. For that reason at this study, the management of weaving projects had been utilized by general conditions and had been supported by the software programmes that can be transferable to the computer basement when it necessary.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5417
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057383.pdf19.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons