Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5416
Title: Probiyotik içeren yenilebilir filmler ve kaplamalar
Other Titles: Edible films and coatings containing probiotic bacteria
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Delikanlı, Berrak
Özcan, Tülay
Keywords: Probiyotik
Yenilebilir film ve kaplama
Probiotic
Edible film and coatings
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Delikanlı, B. ve Özcan, T. (2014). "Probiyotik içeren yenilebilir filmler ve kaplamalar". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 59-70.
Abstract: Son yıllarda gıda güvenliği ve raf ömrünün uzatılmasına dair çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, protein, lipit, karbonhidrat ve kombinasyonlarının bulunduğu fonksiyonel yenilebilir film ve kaplamaların probiyotik bakteriler ile zenginleştirilmesinin gıdalarda raf ömrünü uzattığı, duyusal ve tekstürel özellikleri geliştirdiği belirtilmektedir. Yapılan çalışmalara göre, yenilebilir film ve kaplamaların, probiyotik bakterileri üzerinde barındırabildiği ve onların canlılığını da desteklediği saptanmıştır. Bu derlemede, probiyotik mikroorganizmaların ilave edildiği yenilebilir film ve kaplamalar hakkında bilgi verilmektedir.
The number of studies about the maintenance of food safety and prolong shelf life have been present in recent years. In such studies, proteins, lipids, carbohydrates or their combinations based functional edible films and coatings with enriched probiotic bacteria are reported to prolong food shelf-life, improve sensory and textural properties of food products. According to some studies, edible films and coatings could properly carry probiotic bacteria and support their viability. This review provides information about edible films and coatings of incorporated with probiotic microorganisms.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154220
http://hdl.handle.net/11452/5416
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2014 Cilt 28 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_2_6.pdf297.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons