Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5412
Title: In vitro koşullarda yetiştirilen bazı sert çekirdekli meyve anaçlarının kök-ur nematodları (Meloidogyne incognita ve Meloidogyne javanica, [Tylenchida: Meloidogynidae])’na karşı dayanıklılık düzeylerinin saptanması üzerine araştırmalar
Other Titles: Evaluation of resistance for root-knot nematodes (Meloidogyne incognita and Meloidogyne javanica [Tylenchida: Meloidogynidae]) of some prunus rootstocks grown in vitro conditions
Authors: Özbek, Burcu
Kayım, Mukaddes
Elekçioğlu, İ. Halil
Keywords: Dayanıklık
Meloidogyne spp.
Mikroçoğaltım
PCR
Prunus anaçları
Micropropagation
Prunus rootstocks
Resistance
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özbek, B. vd. (2014). "In vitro koşullarda yetiştirilen bazı sert çekirdekli meyve anaçlarının kök-ur nematodları (Meloidogyne incognita ve Meloidogyne javanica, [Tylenchida: Meloidogynidae])’na karşı dayanıklılık düzeylerinin saptanması üzerine araştırmalar". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 27-35.
Abstract: Çalışmada, in vitro koşullarda yetiştirilen anaçlardan Garnem, Cadaman ve Myrobalan 29 klonunun kök-ur nematodları Meloidogyne incognita ve M. javanica’ya dayanıklılık düzeyleri araştırılmıştır. Bu amaçla, Garnem, Cadaman genotiplerine ait sürgün uçları, 2.0 mg/l BAP + 0.05 GA3 hormonu içeren katılaştırılmış MST ortamında, Myrobalan 29 klonu ise 1.0 mg/l BAP içeren katılaştırılmış MS ortamında kültüre alınmışlardır. Farklı IBA konsantrasyonlarını içeren MS ve MST ortamları sürgünlerin köklendirilmesi amacıyla kullanılmıştır. In vitro koşullarda üretimi yapılan Garnem, Cadaman ve Myrobalan 29 klonunun Meloidogyne incognita ırk 2 ve M. javanica’nın 1000 adet 2. dönem larvası ile inokule edilmiştir. İnokulasyondan 3 ay sonra anaçların köklerinde kök-ur nematodlarının oluşturduğu gal oranı ve topraktaki nematod populasyonu saptanmıştır. M. incognita ve M. javanica ile inokule edilen anaçlarda her iki kök-ur nematodu türünün üreme göstermediği tespit edilmiştir (RF=0). Ayrıca köklerdeki gal oranı değerlendirildiğinde, Cadaman anacının gal indeksi 1 olarak saptanırken, diğer anaçlar gal indeksine göre 0 olarak değerlendirilmiştir.
In this study, in vitro grown Garnem, Cadaman, and Myrobalan 29C were tested for resistance to root-knot nematodes, M. incognita race 2 and M. javanica. In vitro clonal propagation of Garnem and Cadaman rootstocks were used MST medium with 2.0 mg/l BAP + 0.05 GA3. In vitro clonal propagation of Myrobalan 29 C was used MS medium supplemented with 1.0 mg/l of BAP. MS and MST media suplemented with different concentration of IBA were used for rooting of shoots. Potted plants were inoculated with 1000 second stage of juveniles (J2) of M. incognita race 2 and M. javanica. Three months after inoculation, the ratio of galling in the roots and the number of nematod in the soil of infested rootstocks were recorded. Reproduction ratio of M. incognita race 2 and M. javanica was calculated as 0 for all tested rootstocks. According to evaluation of gall ratio, gall index of Cadaman was 1 and the gall index of the rest of rootstocks was 0.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154217
http://hdl.handle.net/11452/5412
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2014 Cilt 28 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_2_3.pdf214.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons