Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5410
Title: Kent içi ve yakın çevresindeki su kıyısı rekreasyon alanlarının ekolojik kriterler açısından değerlendirilmesi: Mavi Göl örneği
Other Titles: Evaluation of waterfront recreational areas in and near the city in terms of ecological criteria: An example of Blue Lake
Authors: Tülek, Bülent
Barış, Mehmet Emin
Keywords: Ekoloji
Kent ekolojisi
Su kıyıları
Peyzaj planlama ve tasarımı
Mavi Göl
Ecology
Urban ecology
Waterfronts
Landscape planning and design
Blue Lake
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tülek, B. ve Barış, M. E. (2014). "Kent içi ve yakın çevresindeki su kıyısı rekreasyon alanlarının ekolojik kriterler açısından değerlendirilmesi: Mavi Göl örneği". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 13-26.
Abstract: Sulara ait ekosistemler ile karalara ait ekosistemler arasında geçiş bölgelerini oluşturan su kıyıları, aynı zamanda farklı bitki ve yaban hayatı türleri için de önemli habitatlardır. Su kıyıları doğal, kültürel, ekonomik ve estetik birçok olanağı sunmaktadır ve bu yönleriyle özellikle kent içi ve yakın çevresinde kent flora ve faunasına yaşam alanı oluşturma, kentliye rekreasyon olanağı sunma, kent ekolojisini düzenleme gibi önemli fonksiyonlara sahip alanlar olarak öne çıkmaktadırlar. Bu çalışma kapsamında, Ankara'nın önemli su yüzeylerinden ve rekreasyon alanlarından biri olan eski adıyla Bayındır Baraj Gölü yeni adıyla Mavi Göl rekreasyon alanı belli başlı ekolojik kriterler doğrultusunda değerlendirilmiş ve Mavi Göl rekreasyon alanı için peyzaj planlama ve tasarımı açısından öneriler geliştirilmiştir.
Waterfront areas are transition zones between land and water ecosystems but also they are important habitats for various plants and wildlife species. Waterfront areas offer many facilities in natural, cultural, economic and aesthetic aspects and they stand out with some important functions such as to create habitats for flora and fauna in and around the urban areas, to present recreational opportunities for citizens, to regulate urban climate with these aspects. In this study, one of the most important water surface and recreational areas in Ankara, formerly name is Bayındır Dam new name is Blue Lake, has been evaluated with major ecological criteria and landscape design and planning suggestions have been developed for this area.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154216
http://hdl.handle.net/11452/5410
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2014 Cilt 28 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_2_2.pdf864.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons