Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5408
Title: The analysis of research article introductions by Turkish authors writing in English
Other Titles: İngilizce yazan Türk yazarların araştırma makalelerinin giriş bölümlerinin incelenmesi
Authors: Öztürk, İsmet
Salihoğlu, Umut Muharrem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Türk yazarlar
Turkish authors
Writing in English
İngilizce yazma
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Salihoğlu, U. M. (2005). The Analysis of research article introductions by Turkish authors writing in English. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: The study reported here investigates the structure of research article (RA) introductions written in English by Turkish authors and native speakers of English in the field of Environmental Engineering. A corpus of 20 RA introductions were analysed by the use of Create a Research Space model (CARS) proposed by Swales (1990). The findings indicated significant differences among the choice of patterns for macrostructure between native speakers of English and Turkish authors. The results also revealed a high avoidance of gap indication by Turkish authors. The study concludes with some brief suggestions on pedagogic implications.
Mevcut çalışma, ana dili ingilizce olan yazarlar ve Türk yazarların Çevre Mühendisliği alanında ingilizce olarak yazdıkları araştırma makalelerinin giriş bölümlerinin incelenmesini aktarmaktadır. 20 araştırma makalesinin giriş bölümünden oluşan bütünce (corpus) Swales’in 1990 “Araştırma Alanı Yaratma” modeli (CARS) kullanılarak incelenmiştir. Bulgular İngiliz ve Türk yazarların makro yapıları oluşturan kalıpların seçimlerinde önemli farklar ortaya koymuştur. Sonuçlar, aynı zamanda Türk yazarların alandaki bir açığı belirtme hususundan büyük oranda kaçındıklarını ortaya koymuştur. Çalışma pedagojik çıkarımlar hakkında birkaç kısa öneriyle sonlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5408
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188667.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons