Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5403
Title: Fenoterol'ün tokolizdeki yeri
Other Titles: The role of fenoterol in tocolysis
Authors: Uğurbil, Kemal
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Kadın hastalıkları ve doğum
Obstetrics and gynecology
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uğurbil, K. (1983). Fenoterol'ün tokolizdeki yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Prematür doğum yenidoğan ölümlerinin başlıca nedenlerinden biridir. Bu nedenle 37. haftadan önce başlıyan uterus kontraksiyonlarını durdurabilmek amacıyla bu güne kadar çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Betamimetik ilaç ların kullanımı son yıllarda beta- 2 mimetiklerin saflaştırılması ile yaygınlaşmıştır. Betamimetik ilaçların etki mekanizmaları kesinlik kazanmamakla birlik te hücre membranındaki adertil siklaz enzimi vasıtasıyla siklik adenozin monophosphat (cAMP)'i aktive edip, hücre içindeki serbest kalsiyum iyon miktarını azaltarak düz kasları istirahate sevk ettiği öne sürülmektedir. Az da olsa uterus dışındaki düz kaslar, kalp, karaciğer ve yağ hücreleri üzerine de aynı etki olacağından tedavi sırasında ortaya istenmeyen siste- mik ve metabolik etkilerde çıkmaktadır. Betamimetik ilaçlar uterus kontraksiyonlarını durdurmada etkilidirler. Etkileri olgunun servikal açıklığı ve servikal silinmesi ile ters orantılı dır. Bu nedenle tedaviye başlamadan S1kı kriterlere bağlı kalmak ve yerinde bir teşhis koymak gereklidir. Tedavi sonucuna etki eden önemli iki faktör servikal açıklık ve silinme dir. Bizim bulgularımıza göre, gebeliğin uzatılma süresi servikal açıklığın jf i. 1 cm. olduğu -olgularda 238-53 saatj 2 cm. olan olgularda 88-36 saattir. Bu verilere göre, servikal açıklığı 2 cm., servikal silinmesi % 50 olan olgu larda fenoterol, erken dönemde başlayan uterus kontraksiyonlarını durdurmada etkindir. Perfüzyon sırasında tedavinin kesilmesini gerektirecek kadar ağır yan et kileri saptanmamıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5403
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
174468.pdf
  Until 2099-12-31
1.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons