Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5400
Başlık: Tekstil malzemelerinin kompozit yapıda bağ yapma davranışlarının farklı metodlar altında incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigations of composits oh textile structures using different curing methods
Yazarlar: Ulcay, Yusuf
Akyol, Mihriban
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Tekstil ve tekstil mühendisliği
Kompozit malzemeler
Textile and textile engineering
Composite materials
Yayın Tarihi: 1-Kas-1995
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Akyol, M. (1995). Tekstil malzemelerinin kompozit yapıda bağ yapma davranışlarının farklı metodlar altında incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Kompozit malzemeler, sağladıkları avantajlar ve uygulama alanlarındaki çeşitlilik dolayısı ile bugün tekstil dünyasında önemli bir yer işgal etmektedir. Kompozit yapıda bağ oluşturmanın neredeyse sonsuz bir konfigürasyonda ortaya çıkarabilme imkanı, bu konuda yeni araştırmalara ve gelişmelere yol açmıştır. Kullanılan matriks elemanı, takviye elemanı ve kür işleminde uygulanan ortam, kompozitlerin kür işlemini tanımlayan üç ana unsurdur. Bu tezde, labaratuvardaki test sonuçlarıyla ortaya konan farklı kür metodlan irdelenmiştir. Labaratuvarda aynı tip reçinenin farklı miktarları, farklı kumaşlar üz erinde, farklı ortamlarda ve değişik sürelerde kür edilmiş, sonuçlan ortaya konmuştur, özellikle iki grup ortam tipi; mikrodalga ve radyofrekans ile fırın ve normal atmosfer ortamlarının birbirleri arasındaki farklar gözlenmiştir. Kısaca bu tez, matriks elemanı, takviye elemanı ve bir kür ortamının bir araya gelmesiyle oluşan kompozit yapıda bağ oluşturma davranışlarının çeşitli konfigürasyonlarını incelemiş ve aralarındaki farkları, açıklamıştır.
Given the advantages of Composits provide, and the variety of applications that can be used they have become a significant part in textile world. The major effect was on Composits' versatility which lead continuous improvements on the new techniques of application methods. The curing method of Composits are defined in terms of the matrix material, the reinforcing material, and the ambience in which the curing method is applied. This paper achieves different curing methods by the test results obtained in the laboratory. In the laboratory, different amounts of the same type of resin have been applied for different type of reinforcing materials, and in different ambiences. In particular, the fundamental purpose of this paper was to find out the effects of microwave and radiofrequency ambiences compared to the traditional oven and normal atmosphere ambiences. Succinctly, this paper concentrates on curing methods, where different combinations of matrix materials, reinforcing materials and different ambiences have been used.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5400
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
045251.pdf
  A kadar 2099-12-31
4.1 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons