Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5400
Title: Tekstil malzemelerinin kompozit yapıda bağ yapma davranışlarının farklı metodlar altında incelenmesi
Other Titles: Investigations of composits oh textile structures using different curing methods
Authors: Ulcay, Yusuf
Akyol, Mihriban
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Tekstil ve tekstil mühendisliği
Kompozit malzemeler
Textile and textile engineering
Composite materials
Issue Date: 1-Nov-1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akyol, M. (1995). Tekstil malzemelerinin kompozit yapıda bağ yapma davranışlarının farklı metodlar altında incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kompozit malzemeler, sağladıkları avantajlar ve uygulama alanlarındaki çeşitlilik dolayısı ile bugün tekstil dünyasında önemli bir yer işgal etmektedir. Kompozit yapıda bağ oluşturmanın neredeyse sonsuz bir konfigürasyonda ortaya çıkarabilme imkanı, bu konuda yeni araştırmalara ve gelişmelere yol açmıştır. Kullanılan matriks elemanı, takviye elemanı ve kür işleminde uygulanan ortam, kompozitlerin kür işlemini tanımlayan üç ana unsurdur. Bu tezde, labaratuvardaki test sonuçlarıyla ortaya konan farklı kür metodlan irdelenmiştir. Labaratuvarda aynı tip reçinenin farklı miktarları, farklı kumaşlar üz erinde, farklı ortamlarda ve değişik sürelerde kür edilmiş, sonuçlan ortaya konmuştur, özellikle iki grup ortam tipi; mikrodalga ve radyofrekans ile fırın ve normal atmosfer ortamlarının birbirleri arasındaki farklar gözlenmiştir. Kısaca bu tez, matriks elemanı, takviye elemanı ve bir kür ortamının bir araya gelmesiyle oluşan kompozit yapıda bağ oluşturma davranışlarının çeşitli konfigürasyonlarını incelemiş ve aralarındaki farkları, açıklamıştır.
Given the advantages of Composits provide, and the variety of applications that can be used they have become a significant part in textile world. The major effect was on Composits' versatility which lead continuous improvements on the new techniques of application methods. The curing method of Composits are defined in terms of the matrix material, the reinforcing material, and the ambience in which the curing method is applied. This paper achieves different curing methods by the test results obtained in the laboratory. In the laboratory, different amounts of the same type of resin have been applied for different type of reinforcing materials, and in different ambiences. In particular, the fundamental purpose of this paper was to find out the effects of microwave and radiofrequency ambiences compared to the traditional oven and normal atmosphere ambiences. Succinctly, this paper concentrates on curing methods, where different combinations of matrix materials, reinforcing materials and different ambiences have been used.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5400
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045251.pdf
  Until 2099-12-31
4.1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons