Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5397
Title: Değişik bitki populasyonlarının çayır üçgülü (Trifolium pratense L.) ve ak üçgül (Trifolium repens L.)'de ot verimi üzerine etkileri
Other Titles: Effects of different plant populations on grass yields in meadow clover (Trifolium pratense L.) and white clover (Trifolium repens L.)
Authors: Çelik, Necmettin
Gölcü, Ersen
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Sıra arası mesafe
Çayır üçgülü
Ak üçgül ot verimi ve kalitesi
Yaş ot verimi kuru ot verimi
Bitki populasyonları
Row spacing
Red clover
White clover
Forage yield and quality
Fresh forage yield
Hay yield
Plant populations
Issue Date: 22-Mar-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gölcü, E. (1996). Değişik bitki populasyonlarının çayır üçgülü (Trifolium pratense L.) ve ak üçgül (Trifolium repens L.)'de ot verimi üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa ovası susuz koşullarında yürütülen bu çalışmada, dört değişik sıra arası mesafe (10, 20, 30, 40 cm) ile yapılan ekimlerin çayır üçgülü (Trifolium pratense L. ) ve ak üçgül (Trifolium repens L. ) bitkilerinde ot verimi ve kalitesi ile kimi bitkisel özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla çayır üçgülünün "Tohum Islah" çeşidi ile ak üçgülün "Huia" çeşidi kullanılmıştır. Çeşitler için ayrı ayrı denemeler kurulmuştur. tki yıllık bir süreyi (1994 ve 1995) kapsayan araştırmada denemelerin genel ortalaması olarak çayır üçgülünden 1396.3 kg/da yaş ot, 427.62 kg/da kuru ot; ak üçgülden 1859.2 kg/da yaş ot, 544.2 kg/da kuru ot verimi alınmıştır. Denemelerde incelenen sıra aralıklarının etkileri, gerek ot verimi ve kalitesi bakımından gerekse bitkisel özellikler yönünden istatistiksel önem göstermemiştir. Ancak, istatistiksel ölçüt dışında olmak üzere tüm veriler çayır üçgülünde 20 cm ak üçgülde ise 10 cm sıra arası mesafe ile yapılan ekimlerin daha avantajlı olduğunu göstermiştir.
In this field trial conducted under non-irrigated conditions of Bursa Valley, the effects of four different row spacings (10, 20, 30, 40 cm) on forage yield and quality and on some plant traits of red clover (Trifolium pratense L.) and white clover (Trifolium repens L.) were investigated through 1994-1995. For this purpose, "Tohum Islah" variety of red clover and "Huia" variety of white clover were used. Varieties were tested seperately in indipendent experiments. In this study involving two year (1994-1995) experiments, as over all average, red clover yielded 1396.3 kg/da fresh forage and 427.62 kg/da hay; and white clover 1859.2 kg/da fresh forage and 544.2 kg/da hay yield. No statistical significance was found in respect of the effects of different row spacings on both hay yields, hay qualites and plants traits. However, sowing red clover with 20 cm row spacing and white clover with 10 cm was found rather advantageous for hay production regardless statistical significance.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5397
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057359.pdf
  Until 2099-12-31
2.77 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons