Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5395
Title: Bursa ve Balıkesir illeri soğan üretim alanlarında bulunan Arthropod türlerinin saptanması ve önemli olanların yoğunluklarının belirlenmesi üzerinde çalışmalar
Other Titles: Determination of arthropod species in onion fields in Bursa and Balıkesir and studies on population dynamics of the important ones
Authors: Gençer, Nimet Sema
Sürer, İrfan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Soğan
Arthropod türleri
Popülasyon değişimi
Bursa
Balıkesir
Onion
Arthropod species
Population dynamics
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sürer, İ. (2006). Bursa ve Balıkesir illeri soğan üretim alanlarında bulunan Arthropod türlerinin saptanması ve önemli olanların yoğunluklarının belirlenmesi üzerinde çalışmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma 2004-2005 yıllarında Bursa ve Balıkesir illerinde soğanlarda zararlı Arthropod türlerinin belirlenmesi ve bunlardan önemli olan türlerin popülasyon değişimlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Faunistik çalışmalar ve popülasyon değişimi çalışmalarında gözle kontrol, örnek alma yöntemleri ve yapışkan tuzaklar kullanılmış olup, sayımlar belirli periyodik aralıklarla yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda, soğanlarda ekonomik öneme sahip olan zararlılardan Thrips tabaci Lind. inceleme yapılan tüm soğan arazilerinde, Ceutorhynchus suturalis Fabr. ise Karacabey, Yenişehir, Manyas, Gönen, Susurluk ve Bandırma ilçelerindeki soğan arazilerinde tespit edilmiştir. Soğanın ekiliş zamanına bağlı olarak T. tabaci Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında en yüksek düzeye ulaşmaktadır. C. suturalis ise Karacabey’de Nisan, Mayıs, Yenişehir’de ise Mayıs ayında en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Ayrıca Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde Soğan psillidi Bactericera tremblayi Wagn. tespit edilmiştir. Bu türlerden C. suturalis Balıkesir ve Bursa ili için, B. tremblayi ise Bursa ili için yeni kayıttır. Ayrıca, bu çalışmada predatör türlerden Coleoptera takımı Coccinellidae familyasından Coccinella septempunctata L., Adonia variagata Goeze, Psyllobora vigintiduopunctata L., Propylea quatuordecimpunctata L., Diptera takımı Syrphidae familyasından Metasyrphus corollae Fabr. tespit edilmiştir.
This study was conducted between 2004 and 2005 in Bursa and Balıkesir in order to determine the arthropod species of onion and to investigate the population dynamics of the important ones. In faunistic studies and/ or in population dynamics studies, visual control, sampling methods, yellow and blue sticky visuel traps were used and counting was performed periodically. As a result of these studies, Thrips tabaci Lind. was found all onion fields that was investigated. Ceutorhynchus suturalis Fabr. was determined in Karacabey, Yenisehir, Manyas, Gönen, Susurluk and Bandırma towns. T. tabaci peaked in May, June, July in Mustafakemalpaşa and Karacabey, C.suturalis peaked in April, May in Karacabey in May in Yenisehir. However Bactericera tremblayi Wagn. was determined in Mustafakemalpaşa and Karacabey and C.suturalis was first report in Karacabey and Bursa, B.tremblayi was also first report in Bursa. In addition there were some natural enemies; Coccinella septempunctata Linn., Adonia variagata Goez., Psyllobora vigintiduopunctata Linn., Propylea quatuordecimpunctata L., in belonging to Coccinellidae family of Coleoptera order and Metasyrphus corollae Fabr. in the family Syrphidae in Diptera order.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5395
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202255.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons