Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5390
Title: Fasulye pası (Uromyces appendiculatus (Pers.:Pers.) unger)'na karşı fasulye çeşitlerinin reaksiyonu ve bazı fungisitlerin etkisi
Other Titles: Reaction of bean cultivars against bean rust (Uromyces appendiculatus (Pers.:Pers.) unger) and efficacy of some fungicides
Authors: Arslan, Ümit
Altıkardeşler, Ayşegül
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Uromyces appendiculatus
Çeşit reaksiyonu
Fungisitler
Cultivar reaction
Fungicides
Issue Date: 20-Oct-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altıkardeşler, A. (2006). Fasulye pası (Uromyces appendiculatus (Pers.:Pers.) unger)'na karşı fasulye çeşitlerinin reaksiyonu ve bazı fungisitlerin etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında Bursa ilinden 2004 yılında elde edilen fasulye pası (Uromyces appendiculatus (Pers.:Pers) Unger) izolatları ile fasulye çeşitlerinin ve farklı genleri içeren hatlarının reaksiyonları araştırılmıştır. Ayrıca, fasulye pası’na karşı ruhsatlı fungisitlerden Kükürt, Mancozeb ve Propineb ile ruhsatlı olmayan Captan’ın tam, yarım ve çeyrek dozlarının etkisi belirlenmiştir. Denemeler kontrollü koşulları olan iklim odasında yürütülmüştür. Bu çalışmada Alman Ayşe çeşidinin yüksek ve orta derecede dayanıklı, diğer 9 çeşidin duyarlı; hatlardan ise Aurora (Ur-3), CNC (?), Great Northern 1140 (Ur-7), Mexico 309 (Ur-5), PC-50 (Ur-9, Ur-12), PI 181996 (Ur-11), PI 260418 (?) ve Redlands Pioneer (?) bağışık, diğer 3 hattın duyarlı olduğu saptanmıştır. Ayrıca Captan, Kükürt, Mancozeb ve Propineb’in denenen tüm dozları istatistiki olarak aynı etkiyi göstermiştir.
In this study, isolates supplied from Bursa province in 2004 were used and the reaction of cultivars and lines that have various genes against bean rust (Uromyces appendiculatus (Pers.:Pers) Unger) isolates was determined. In addition, the efficacy of 100, 50 and 25 % of label dose of registered fungicides (Sulphur, Mancozeb, Propineb) and Captan that was not registered against bean rust was evaluated. Experiments were carried out under controlled conditions in a climate room. The results of this study showed that the cultivar Alman Ayse was highly and moderately resistant, the other 9 cultivars were susceptible, lines Aurora (Ur-3), CNC (?), Great Northern 1140 (Ur-7), Mexico 309 (Ur-5), PC-50 (Ur-9, Ur-12), PI 181996 (Ur-11), PI 260418 (?) and Redlands Pioneer (?) were immun, the other 3 lines susceptible. The efficacy of Captan, Mancozeb, Propineb and Sulphur at all tested doses was not significantly different.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5390
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202047.pdf504.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons