Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5377
Başlık: Futbolda performans düzeyi ve sosyo-ekonomik yapı ile ilgisi -bir uygulama denemesi-
Diğer Başlıklar: Soccer performance level and its relation with socio-economic structure
Yazarlar: Apaydın, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anahtar kelimeler: Spor
Sports
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Apaydın, A. (1988). Futbolda performans düzeyi ve sosyo-ekonomik yapı ile ilgisi -bir uygulama denemesi-. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5377
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
003547.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.85 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons