Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5376
Title: Buhar ve asitle işleme yöntemi ile mercimek samanının yem değerini artırma olanakları üzerine bir araştırma
Other Titles: An Investigation on possibilities of improving feed value of lentil straw with steam and acid treatment
Authors: Karabulut, Ali
Kalkan, Hatice
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Mercimek samanı
Buharla işleme
In situ parçalanabilirlik
In vitro gaz üretimi
Lentil straw
Steam treatment
In situ degradability
In vitro gas production
Issue Date: 12-Nov-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kalkan, H. (2001). Buhar ve asitle işleme yöntemi ile mercimek samanının yem değerini artırma olanakları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma buhar ve asitle işleme yöntemi ile mercimek samanının yem değerini artırma olanaklarını araştırmak üzere düzenlenmiştir. Araştırmanın yem materyalini oluşturan yeşil mercimek samanının (Lens culinaris M.) KM, OM, HP, HK, HY, toplam şeker, NDF, ADF, ADL, sellüloz ve hemisellüloz içerikleri (KM'de) sırasıyla; 82.25 ± 0.579, 6.92 ± 0.029, 14.75 ± 0.579, 1.68 ± 0.026, 2.14 ± 0.103, 52.63 ± 0.439, 38.64 ± 0.336, 11.17 ± 0.167, 27.45 ± 0.328, 13.99 ± 0.251 olarak saptanmıştır. Yeşil mercimek samanına % 20 KM içeriği sağlanacak şekilde % 0, 2 ve 3 sülfirik asit (H2SO4) yoğunluğuna sahip H2S04 çözeltisi emdirilmiş ve bu şekilde elde edilen yeşil mercimek samanı örnekleri 0 ve 121°C'de 0, 1, 3 ve 5 saat sürelerle otoklavda tutularak buharla işlenmişlerdir. Yeşil mercimek samanı örneklerinin farklı koşullarda işlenmesi sonucunda besin madde içerikleri ve hücre duvarı bileşiminde dikkate değer farklılıklar gözlenmiştir. En şiddetli işleme koşulu olan % 3 asit uygulamasından sonra 5 saat süre ile otoklavda 121°C'de buharla işlenmiş yeşil mercimek samanının besin maddeleri içerikleri ve hücre duvarı bileşenleri (KM'de) incelendiğinde, OM, % 85.51 ± 0.205; HP, % 8.06 ± 0.062; HK, % 14.48 ± 0.205; HY, % 2.10 ± 0.095; TŞ, % 3.08 ± 0.254; NDF, % 51.01 ± 0.234; ADF, % 39.84 ± 0.394; ADL, % 14.03 ± 0.537; sellüloz, %25.95 ± 0.161; hemisellüloz, % 11.03 ± 0.605 olarak saptanmış olup, NDF, hemisellüloz ve sellüloz içeriklerinde beklenen düşüş sağlanmış, bunun yanında ADF ve ADL içerikleri artmıştır. Araştırmanın yem materyalini oluşturan işlenmemiş ve farklı koşullarda işlenmiş yeşil mercimek samanı örneklerinin KM, OM, NDF, ADF, ADL, hemisellüloz ve sellüloz parçalanabilirlikleri Naylon Kese Yöntemi ile buna ek olarak yeşil mercimek samanının in vitro koşullarda rumende parçalanabilirliği Gaz üretim Tekniği ile saptanmıştır. Saman örneklerinin 96 saatlik inkübasyon süresi sonunda sellüloz, hemisellüloz içeriklerinin naylon kese yöntemi ile rumende parçalanabilirlikleri ve gaz üretim değerleri sırasıyla; % 49.28 ± 0.681 - 80.49 ± 0.000; % 37.15 ± 2.332 - 76.07 ± 2.789; 31.93 ± 0.843 - 43.62 ± 1.328 mi arasında değişmiştir. Asit uygulanmadan yalnız 5 saat süre ile otoklavda 121°C'de buharla işlenmiş yeşil mercimek samanının sellüloz, hemisellüloz parçalanabilirlikleri ve gaz üretimlerinde dikkate değer bir artış gözlenmiştir (PO.05).
The research was carried out to determine possibilities of increasing feed value of lentil straw with steam and acid treatment. ^ DM, OM, CP, CA, CF, total sugar (TS), NDF, ADF, ADL, cellulose, hemicellulose components of the lentil straw (Lens culinaris M.) were found as 82.25 ± 0.579, 6.92 ± 0.029, 14.75 ± 0.579, 1.68 ± 0.026, 2.14 ± 0.103, 52.63 ± 0.439, 38.64 ± 0.336, 1 1.17 ± 0.167, 27.45 ± 0.328, 13.99 ± 0.251 %, (on a DM basis) respectively. Lentil straw impregnated with sulphiric acid (H2S04) solution to obtain samples with 20 % DM content, and with 0, 2, and 3 % H2S04on a dry matter basis. After acid addition straw samples were autoclaved at 0 and 121°C for 0, 1, 3, and 5 h, respectively. At the end of these treatments there were some considerable differences were observed on nutrient content and cell wall composition of lentil straw. At the harshest treatment condition which was 3 % acid addition and steam treatment at 121°C temperature for 5h reaction time, nutrient content and cell wall composition of lentil straw were found as 85.51 ± 0.205 %, OM; 8.06 ± 0.062 %, CP; 14.48 ± 0.205 %, CA; 2.10 ± 0.095 %, CF; 3.08 ± 0.254 %, TS; 51.01 ± 0.234%, NDF; 39.84 ± 0.394%, ADF; 14.03 ± 0.537%, ADL; 25.95 ± 0.161%, cellulose; 11.03 ± 0.605 %, hemicellulose (on a DM basis) respectively. Expected decreases obtained in NDF, hemicellulose, and cellulose contents, in addition ADF, and ADL contents were increased. In situ degradability of DM, OM, NDF, ADF, ADL, cellulose and hemicellulose content of lentil straw samples were determined by Naylon Bag Technique, in vitro gas production values determined by Gas Production Technique. After 96h incubation; cellulose, hemicellulose degradation and gas production values were changed between; 49.28 ± 0.681 - 80.49 ± 0.000 %; 37.1 5 ± 2.332 - 76.07 ± 2.789 %; 31.93 ± 0.843 - 43.62 ± 1.328 ml, respectively. After steam treatment at 121°C temperature for 5h reaction time without acid application, considerable increases (P<0.05) were observed on cellulose, hemicellulose degradation and gas production of lentil straw.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5376
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109755.pdf
  Until 2099-12-31
22.05 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons