Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5368
Başlık: Türkiye'de kullanılan halk oyunları giysileri
Diğer Başlıklar: Folk dance clothes used in Turkey
Yazarlar: Anar, Suat
Yavaş, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor.
Anahtar kelimeler: Giysiler
Halk oyunları
Türkiye
Clothes
Folk dances
Turkey
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yavaş, M. (1988). Türkiye'de kullanılan halk oyunları giysileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5368
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
003543.pdf
  A kadar 2099-12-31
8.05 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons