Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5364
Başlık: Gıda alerjisi reaksiyonları
Diğer Başlıklar: Food allergy reactions and their formation mechanism
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Karakılıç, Merve
Suna, Senem
Tamer, Canan Ece
Çopur, Ömer Utku
Anahtar kelimeler: Gıda
Alerjen
Alerjik reaksiyon
Food
Allergen
Allergic reaction
Yayın Tarihi: 4-Nis-2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karakılıç, M. vd. (2014). "Gıda alerjisi reaksiyonları". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 73-82.
Özet: Günümüzde alerjik reaksiyonların gelişim süreçleri ve bu reaksiyonlardan korunma yöntemleri oldukça önem taşımaktadır. Gıda alerjisi, bu reaksiyonlar arasında büyük öneme sahip olup, insanlarda görülme sıklığı sebebiyle üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmiştir. Bu derlemede gıda alerjisinin ortaya çıkma nedenlerinden bahsedilerek, gösterdiği reaksiyonlar, çeşitleri ve oluşum mekanizması hakkında bilgi verilmiştir.
Nowadays, the process of the development of allergic reactions and prevention methods of these reactions is very important. Food allergy is extremely important among these reactions and due to the incidence in humans; it has been an issue which is needed to be focused on. In this review; while giving information about the reactions, emergence, types and the formation mechanism of the food allergy was mentioned.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154213
http://hdl.handle.net/11452/5364
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2014 Cilt 28 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
28_1_8.pdf827.23 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons