Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5364
Title: Gıda alerjisi reaksiyonları
Other Titles: Food allergy reactions and their formation mechanism
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Karakılıç, Merve
Suna, Senem
Tamer, Canan Ece
Çopur, Ömer Utku
Keywords: Gıda
Alerjen
Alerjik reaksiyon
Food
Allergen
Allergic reaction
Issue Date: 4-Apr-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karakılıç, M. vd. (2014). "Gıda alerjisi reaksiyonları". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 73-82.
Abstract: Günümüzde alerjik reaksiyonların gelişim süreçleri ve bu reaksiyonlardan korunma yöntemleri oldukça önem taşımaktadır. Gıda alerjisi, bu reaksiyonlar arasında büyük öneme sahip olup, insanlarda görülme sıklığı sebebiyle üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmiştir. Bu derlemede gıda alerjisinin ortaya çıkma nedenlerinden bahsedilerek, gösterdiği reaksiyonlar, çeşitleri ve oluşum mekanizması hakkında bilgi verilmiştir.
Nowadays, the process of the development of allergic reactions and prevention methods of these reactions is very important. Food allergy is extremely important among these reactions and due to the incidence in humans; it has been an issue which is needed to be focused on. In this review; while giving information about the reactions, emergence, types and the formation mechanism of the food allergy was mentioned.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154213
http://hdl.handle.net/11452/5364
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2014 Cilt 28 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_1_8.pdf827.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons