Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5363
Title: Beyaz nektarin tiplerinin prunus cinsine giren önemli türlerle melezlenmesi
Other Titles: Hybridized of white nectarine types with important prunus species
Authors: Gür, Engin
Şeker, Murat
Keywords: Beyaz nektarin
Melezleme
Çanakkale
White nectarine
Hybridization
Issue Date: 3-Jul-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gür, E. ve Şeker, M. (2014). "Beyaz nektarin tiplerinin prunus cinsine giren önemli türlerle melezlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 65-72.
Abstract: Beyaz nektarinler Çanakkale ilinde yetiştirilen endemik bir genotip olup, çok zengin ve beğenilen bir aroma yapısına sahiptir. Son yıllarda iç pazarlarda gerçekleşen tanınma ve tüketici tercihi nedeniyle üretiminde önemli artışlar kaydedilmiştir. Beyaz nektarinler yüksek kalite özelliklerine sahip, yeni sert çekirdekli meyve çeşitlerinin geliştirilmesi için özgün bir materyaldir. Bu çalışmada beyaz nektarin ile erik, şeftali, badem, kayısı çeşitleri arasında melezlemeler yapılmıştır. Melezleme sonuçlarına göre elde edilen meyvelerde tutum oranı incelenmiştir. Bu amaçla 2008-2011 yılları arasında 94 kombinasyonda toplam 19046 çiçekte melezleme yapılmış olup, en yüksek meyve tutum oranı %26.10 ile Beyaz Nektarin X Erik kombinasyonundan elde edilmiştir.
White nectarines are the endemic genotype grown in Canakkale which have the unique characteristics of desirable and rich flavor. In recent years, a significant increase has been recorded in the production of white nectarines, due to being recognized in the domestic market and the consumer choice. White nectarines with high quality are the orginal material for development of new stone fruits varieties. In this research, white nectarine types have been hybridized with plum, peach, almond and apricot varieties, and nectarine varieties and investigated the genetic relationship with the Prunus species. The fruit set ratio and some pomological characters of the hybrids were investigated. For this purpose, 19046 flowers were pollinated with 94 combinations in 2008-2011. As a result of these studies, the highest fruit set ratio 26.10% has been obtained from the white nectarine X plum combination.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154212
http://hdl.handle.net/11452/5363
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2014 Cilt 28 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_1_7.pdf762.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons