Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5359
Başlık: An experience of peach orchard frost protection with upward-blowing wind machines in the east of Bursa, Turkey
Diğer Başlıklar: Bursa ili doğusundaki şeftali bahçesinin dondan korunmasında dikey eksenli rüzgar makinesinin kullanımı
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği Bölümü.
Vardar, Ali
Taşkın, Onur
Anahtar kelimeler: Upward-blowing wind machine
Frost protection
Peach orchard
Dikey eksenli rüzgar makinesi
Dondan koruma
Şeftali bahçesi
Yayın Tarihi: 9-Tem-2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Vardar, A. ve Taşkın, O. (2014). "An experience of peach orchard frost protection with upward-blowing wind machines in the east of Bursa, Turkey". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 19-27.
Özet: Temperatures below Oº C during spring is a restrictive factor for the production in temperate zone for fruit species with early budbreak. Particularly in hilly terrains, cold air flows downhill towards the valleys, due to gravity force. The upward-blowing wind machines have been used to drain cold air from orchard expelling it upwards out of the plantation area, without disturbing existing atmospheric layers. This research investigates about the efficiency of upward-blowing wind machine in enhancing air temperature in the peach orchard. The experiment was conducted in the spring of 2013 in 10 da commercial peach orchard (40.26◦N; 29.60◦W; 240 m a.m.s.l.) on the east of Bursa, Turkey. Another key to protecting an orchard successfully from frost freeze damage is a good understanding of the meteorology. Therefore, the agricultural weather forecast maps of Turkey showing frost risk that are prepared by Turkish state meteorological service on a daily basis gave a heads-up for a light frost risk on research area. Temperature measurements were performed in the orchard and the system was run on the 17-18 April 2013 night. The minimum air temperature increased from 1.9 to 2.3o C with the highest increase closest to the upward-blowing wind machine. The temperature during this night in low peach orchard shows the influence of upward-blowing wind machine operation. Research has shown that upward-blowing wind machine is so effective under conditions of thermal inversions. Thus, a producer could provide temperature increment in peach orchard against frost damage.
İlkbahar mevsiminde yaşanan 0ºC’nin altındaki sıcaklıklar, erken tomurcuklanan meyve türlerinin ılıman bölgelerde üretimi için kısıtlayıcı bir faktördür. Özellikle de engebeli arazilerde, soğuk hava yerçekimi kuvvetinin etkisiyle vadilerde birikir. Dikey eksenli rüzgar makineleri ile bahçelerde biriken bu soğuk hava mevcut atmosfer katmanlarını bozmadan tahliye edilir. Bu araştırma kapsamında, Dikey eksenli rüzgar makinesinin şeftali bahçesindeki hava sıcaklığını artırmadaki etkinliği incelenmiştir. Denemeler Bursa ilinin doğusunda bulunan 10 dekarlık ticari şeftali bahçesinde (40.26◦ K; 29.60◦ B; 240 m amsl) yapılmıştır. Meyve bahçesini don zararına karşı başarıyla bir şekilde korumak için meteorolojinin de iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu nedenle, meteoroloji genel müdürlüğü tarafından hazırlanan zirai don risk tahmin haritaları dikkate alınmıştır. Araştırma alanı için hafif don riski uyarısı haberi verilen 17-18 Nisan 2013 gecesi, meyve bahçesinde sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilmiş ve sistem çalıştırılmıştır. Dikey eksenli rüzgar makinesine en yakın noktada 2.3o C olmak üzere, bahçedeki minimum hava sıcaklığı artışı 1.9 o C olmuştur. Dikey eksenli rüzgar makinesinin şeftali bahçesindeki etkisi sıcaklığın düştüğü gece boyunca görülmüştür. Araştırma ile dikey eksenli rüzgar makinesinin termal inversiyon koşullarında etkili olduğu ve böylece üreticilerin don zararına karşı şeftali bahçesinde sıcaklık artışı sağlayabileceği belirlenmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154208
http://hdl.handle.net/11452/5359
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2014 Cilt 28 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
28_1_3.pdf1.38 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons