Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5356
Başlık: L'étude de l'écriture expérimentale entre réel et l'utopie de Georges Perec et l'usage du moi-narrateur dans son roman autobiographique w ou le souvenir d'enfance
Diğer Başlıklar: Georges Perec'in gerçek ve ütopya arasındaki deneysel yazın dilinin ve ben anlatıcı kullanımının w ya da bir çocukluk hatırası özyaşamsal romanında incelenmesi
Yazarlar: Gökmen, Ayla
Yıldırım, İlknur Polat
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Le langage imaginaire
Les mathematiques
Moi narrateur
Le nouveau roman
Le reel
Le sport
I'utopie
Ben anlatıcı
Gerçekçilik ve ütopya
İmgesel dil
Matematik
Spor
Yeni roman
Yayın Tarihi: 30-Haz-2017
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yıldırım, İ. P. (2017). L'étude de l'écriture expérimentale entre réel et l'utopie de Georges Perec et l'usage du moi-narrateur dans son roman autobiographique w ou le souvenir d'enfance. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Each novel makes an effort to explain what the author wants to say by means of the specific style of narration. Georges Perec, who became prominent with his unique style of writing among the writers of the 20th century, produced important works full of new approaches in terms of language and style. In "W or the memory of childhood'', Perec looked from a new perspective through New Novel which was a movement of fundamental change and innovation in French novel in 1950s. This study observes certain changes and innovations, which are formed with the effects of chacteristic features of New Novel, in Perec's novels. In the current study, the researcher examines and analyses the author's novel "W or the memory of childhood'' as an autobiographical work. To that end, some important aspects like revealing author's childhood memories, focusing on a story which narrates a society dealing with just sports on an island of fire country called W created by author in his childhood, author's conflicts between reality and utopia which are seen as separate things in his autobiographic work, linguistic features used to explain this relation, how the narrator reflects his real life in his work and how he turns the narrative language into a fictional language adding mathematical tricks are examined
Her roman, kendine özgü anlatım teknikleriyle yazarın aktarmak istediklerini anlatma çabasına girer. Yirminci yüzyılda yer alan yazarlar arasında yazınsal biçeminin farklılığıyla öne çıkmış olan Georges Perec 'W ou le souvenir d'enfance'' adlı romanın ışığında 1950'lerde oluşan ve Fransız romanında izlenen köklü bir yenileşme ve değişim hareketi olan Yeni Roman aracılığıyla dünyaya yeni bir bakış açısı ile bakarak dil ve biçim yönünden yeniliklerle dolu önemli eserler ortaya koymuştur. Bu araştırma, Yeni Romanın karakteristik özelliklerinin etkisiyle,Perec'in romanlarında meydana gelen bazı değişim ve yenilikleri göstermektedir. Bu amaçla, bu çalışma özyaşamöyküsü olarak gösterilebilecek olan yapıtı ''W ya da bir çocukluk hatırası'' adlı romanında çocukluk hatıralarının ortaya çıkarılması ve çocukken yarattığı W diye adlandırdığı ateş ülkesinin bir adacığında yalnızca sporla ilgilenen bir toplumun hayatının kurmaca bir serüvenle okuyucuya aktarılması, özyaşamsal eserinde birbirinden ayrı gibi görünen gerçekle-ütopya arasındaki gidiş-gelişleri, bu ilişkinin hangi dilsel öğelerle dokunduğu, ben anlatıcının gerçek yaşamını eserinde nasıl yansıttığı ve yazınsal dili fotoğraf, sinema tekniğiyle ve matematiksel oyunlarla nasıl imgesel dile dönüştürdüğü incelenmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5356
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
487358.pdf47.67 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons