Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5354
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBaladura, Emrah-
dc.contributor.authorŞimşek, Bedia-
dc.date.accessioned2020-01-07T12:58:05Z-
dc.date.available2020-01-07T12:58:05Z-
dc.date.issued2014-01-15-
dc.identifier.citationBaladura, E. ve Şimşek, B. (2013). "Doğal antioksidanlar ve süt ve süt ürünlerinde kullanımı". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2), 155-162.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154204-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5354-
dc.description.abstractAntioksidanlar, yağların otooksidasyonunu yavaşlatan maddelerdir. Günümüzde endüstriyel işlemlerde gıdaların depolama stabilitelerini artırmak için çoğunlukla sentetik antioksidanlar kullanılmaktadır. Fakat sentetik antioksidanları toksisiteleri nedeniyle kullanımları giderek azalmaktadır. Bu yüzden sentetik antioksidanlara alternatif olarak doğal antioksidanlara ilgi her geçen gün artmaktadır. Oksidasyona duyarlı olan lipit içerikli ürünler olan süt, süt tozu ve tereyağının biberiye, askorbik asit gibi doğal antioksidan kullanımıyla hem ürünlerin raf ömrü arttırılmakta hem de duyusal kaliteleri geliştirilmektedir. Çalışmamızda doğal antioksidanların süt ve süt ürünlerindeki kullanımına yer verilecektir.tr_TR
dc.description.abstractAntioxidants are substances which slow autooxidation of fats. Nowadays the storage stability of foods to improve industrial processes often used synthetic antioxidants. But the use of synthetic antioxidants is decreasing due to toxicity. Therefore natural antioxidant’s interest as alternative to synthetic antioxidants is increasing everyday. Which are sensitive to lipid oxidation products containing milk, milk powder and butter in the use of natural anti-oxidant such as rosemary, ascorbic acid as well as increased shelf life and sensory quality of products being developed. In our study the use of natural antioxidants in dairy products will be given.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDoğal antioksidantr_TR
dc.subjectSüt ve süt ürünleritr_TR
dc.subjectBiberiyetr_TR
dc.subjectAskorbik asittr_TR
dc.subjectNatural antioxidanttr_TR
dc.subjectDairy productsen_US
dc.subjectRosemaryen_US
dc.subjectAscorbic aciden_US
dc.titleDoğal antioksidanlar ve süt ve süt ürünlerinde kullanımıtr_TR
dc.title.alternativeNatural antioxidants and usage in dairy productsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage155tr_TR
dc.identifier.endpage162tr_TR
dc.identifier.volume27tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_2_16.pdf100.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons