Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5354
Başlık: Doğal antioksidanlar ve süt ve süt ürünlerinde kullanımı
Diğer Başlıklar: Natural antioxidants and usage in dairy products
Yazarlar: Baladura, Emrah
Şimşek, Bedia
Anahtar kelimeler: Doğal antioksidan
Süt ve süt ürünleri
Biberiye
Askorbik asit
Natural antioxidant
Dairy products
Rosemary
Ascorbic acid
Yayın Tarihi: 15-Oca-2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Baladura, E. ve Şimşek, B. (2013). "Doğal antioksidanlar ve süt ve süt ürünlerinde kullanımı". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2), 155-162.
Özet: Antioksidanlar, yağların otooksidasyonunu yavaşlatan maddelerdir. Günümüzde endüstriyel işlemlerde gıdaların depolama stabilitelerini artırmak için çoğunlukla sentetik antioksidanlar kullanılmaktadır. Fakat sentetik antioksidanları toksisiteleri nedeniyle kullanımları giderek azalmaktadır. Bu yüzden sentetik antioksidanlara alternatif olarak doğal antioksidanlara ilgi her geçen gün artmaktadır. Oksidasyona duyarlı olan lipit içerikli ürünler olan süt, süt tozu ve tereyağının biberiye, askorbik asit gibi doğal antioksidan kullanımıyla hem ürünlerin raf ömrü arttırılmakta hem de duyusal kaliteleri geliştirilmektedir. Çalışmamızda doğal antioksidanların süt ve süt ürünlerindeki kullanımına yer verilecektir.
Antioxidants are substances which slow autooxidation of fats. Nowadays the storage stability of foods to improve industrial processes often used synthetic antioxidants. But the use of synthetic antioxidants is decreasing due to toxicity. Therefore natural antioxidant’s interest as alternative to synthetic antioxidants is increasing everyday. Which are sensitive to lipid oxidation products containing milk, milk powder and butter in the use of natural anti-oxidant such as rosemary, ascorbic acid as well as increased shelf life and sensory quality of products being developed. In our study the use of natural antioxidants in dairy products will be given.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154204
http://hdl.handle.net/11452/5354
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2013 Cilt 27 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
27_2_16.pdf100.84 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons