Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5352
Title: Incubation conditions affect chick quality and broiler performance
Other Titles: Kuluçka koşullarının civciv kalitesi ve broiler performansı üzerine etkileri
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Sözcü, Arda
Aydın, İpek
Keywords: Broiler
Incubation
Temperature
Embryo
Chick quality
Etlik piliç
Kuluçka
Sıcaklık
Embriyo
Civciv kalitesi
Issue Date: 28-Nov-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sözcü, A ve İpek, A. (2013). "Incubation conditions affect chick quality and broiler performance". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2), 139-146.
Abstract: Chick quality has gained increasingly more importance for profitable production because of pervading broiler production around the world. There is a critical relationship between the day old chick quality and posthatch broiler performance. The chick quality is affected by incubation conditions during embryonic development stage and after hatching it reflects significantly subsequent performance during rearing period. To estimate of hatchery success, good quality saleable chick percentage is more important than hatchability. Because they are paid based on chick sales. Incubation conditions such as temperature, humidity, ventilation and turning should be provided as optimum standards to meet embryo requirements during development stage. All of these conditions influence embryonic development, chick hatching weight and in this way posthatch growth performance. Recently, some researchers have showed that especially incubation temperature is the most critical factor affecting hatchability, hatchling quality and also subsequent performance. In this review, about temperature, relative humidity, ventilation and turning requirements of embryos during incubation period and their effects on chick quality and broiler performance are discussed.
Etlik piliç üretiminin dünya genelinde yaygınlaşmasından dolayı, karlı bir üretim için civciv kalitesi giderek önem kazanmaktadır. Civciv kalitesi ile etlik piliç performansı arasında kritik bir ilişki bulunmaktadır. Bir günlük yaşta civciv kalitesi embiyonal gelişim aşamasında sağlanan kuluçka koşullarından etkilemekte ve çıkış sonrasında bu durum yetiştirme dönemindeki performansa yansımaktadır. Kuluçka başarısının değerlendirilmesinde, satılabilir civciv oranı çıkış gücüne göre önemlidir, çünkü kuluçkahaneler satılan civciv sayısına göre kazanç sağlamaktadırlar. Sıcaklık, nem, havalandırma ve cevirme gibi kuluçka koşulları kuluçka boyunca embriyonun ihtiyaçlarını karşılayacak optimum seviyede sağlanmalıdır. Bu koşulların her biri embriyonik gelişimi, civciv çıkış ağırlığını ve dolayısıyla etlik piliç performansını etkilemektedir. Son zamanlarda, özellikle kuluçka sıcaklığının en önemli kuluçka koşulu olduğu ve kuluçka sonuçlarını, civciv kalitesini ve çıkış sonrası performansı etkilediği bildirilmektedir. Bu derlemede, kuluçkada embriyonun sıcaklık, nem, havalandırma ve döndürme gereksinimleri ile bu koşulların civciv kalitesi ve etlik piliç performansı üzerine etkileri hakkında bilgi verilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154202
http://hdl.handle.net/11452/5352
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_2_14.pdf96.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons