Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5350
Title: Sütün antioksidan enzimleri ve biyolojik etkileri
Other Titles: Antioxidant enzymes of milk and their biological effects
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Usta, Buse
Ersan, Lütfiye Yılmaz
Keywords: Süt
Enzim
Antioksidan
Milk
Enzyme
Antioxidant
Issue Date: 18-Nov-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Usta, B. ve Ersan, L. Y. (2013). "Sütün antioksidan enzimleri ve biyolojik etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2), 123-130.
Abstract: Son yıllarda beslenme değerinin yanı sıra sağlık üzerine olumlu etkili biyoaktif bileşenleri içeren gıdalara artan bir talep bulunmaktadır. Bu gıda maddeleri arasında, süt makro ve mikro besin elementlerini içermesinin yanı sıra, hastalık risklerini azaltıcı ya da önleyici nitelikte antioksidan bileşenleri de yapısında bulundurmaktadır. Proteinler, vitaminler (E ve C), retinol, beta karoten, katalaz, süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz gibi birçok biyoaktif bileşen sütün antioksidan aktivitesini oluşturmaktadır. Bu derlemede, sütün içerdiği doğal antioksidan etkili enzimler hakkında bilgi verilecektir.
In recent years, an increasing interest has developed in foods including bioactive components that contribute a positive effect on health beside their nutritive value. Among these foodstuffs, antioxidants reducing or preventing the risk of diseases in addition to a number of nutritional macro- and micro-components are in bioactive components of milk. The antioxidant activity of milk has comprised numerous bioactive components such as proteins, vitamins (E and C), retinol and β-carotene, catalase, superoxide dismutase and glutathione peroxidase. In this review, information on the native antioxidant efficient enzymes of milk will be given.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154200
http://hdl.handle.net/11452/5350
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_2_12.pdf95.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons