Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5347
Başlık: Süt ürünlerinde probiyotik bakterilerin mikroenkapsülasyonu I: Enkapsülasyon teknikleri
Diğer Başlıklar: Microencapsulation of probiotic bacteria in dairy products I: Encapsulation techniques
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü.
Özcan, Tülay
Altun, Berna
Anahtar kelimeler: Probiyotik
Mikroenkapsülasyon
Süt ürünleri
Probiotic
Microencapsulation
Dairy products
Yayın Tarihi: 8-Kas-2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özcan, T. ve Altun, B. (2013). "Süt ürünlerinde probiyotik bakterilerin mikroenkapsülasyonu I: Enkapsülasyon teknikleri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2), 93-104.
Özet: Mikroenkapsülasyon (ME), probiyotik mikroorganizmalarda uygulama alanı bulunan bir immobilizasyon tekniğidir. Yönteme göre probiyotik hücreler polimer adı verilen matrikslerin içerisine hapsedilmektedir. Bu sayede koruyucu bir polimer tarafından sarılan mikroorganizma yüksek asitlik, safra tuzu ve bakteriyofajın olumsuz etkilerinden korunmakta; hücrenin canlılığı artmaktadır. Bu derlemede süt ürünlerinde probiyotik bakterilerin enkapsülasyonunda uygulanan yöntemler anlatılmaktadır.
Microencapsulation is an immobilization technique and its application which is used for probiotic micro-organisms. According to this method encapsulation is a process to entrap a substance in matrix is called polymer. In this way, the coated microorganism by a protective polymer is preserved from low acidity, bile salt, adverse effects of bacteriophage and increased viability of cell. The present article reviews the application of microencapsulation techniques for probiotic bacteria in dairy products.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154197
http://hdl.handle.net/11452/5347
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2013 Cilt 27 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
27_2_9.pdf408.94 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons