Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5346
Title: Türkiye’de tavuk eti tüketim alışkanlıkları ve marka tercihleri
Other Titles: Chicken meat consumption habits and brand preferences in Turkey
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Karacabey Meslek Yüksek Okulu.
Dokuzlu, Sertaç
Barış, Oktay
Hecer, Canan
Güldaş, Metin
Keywords: Tavuk eti
Tüketim
Hane halkı araştırması
Marka
Chicken meat
Consumption
Household research
Brand
Issue Date: 29-Dec-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dokuzlu, S. vd. (2013). "Türkiye’de tavuk eti tüketim alışkanlıkları ve marka tercihleri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2), 83-92.
Abstract: Tavuk eti üretimi ve tüketimi hem dünya genelinde hem de ülkemizde son yıllarda hızlı bir artış göstermiştir. Tavuk eti tüketim alışkanlıkları ve marka tercihlerinin incelendiği bu çalışmada Türkiye genelinde toplam 975 hane halkı anketi değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre Türkiye’de kişi başına yıllık tavuk eti tüketim miktarı 17,24 kg’dır. Tüketim miktarı bölgelere, gelir düzeyine, medeni duruma, tüketicilerin kırsal ya da kentsel alanda yaşamalarına ve yaşam şekillerine göre farklılık göstermektedir. Türkiye’de en yüksek kişi başına tavuk eti tüketiminin Ege Bölgesinde, en düşük tüketimin ise Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu belirlenmiştir. Hanelerin bütün ve parça tavuk tüketimleri ayrı ayrı incelenmiş olup, her ikisinde de birbirine yakın sonuçlar elde edilmiştir. Hanelerin tavuk eti tüketiminde markaya önem verdikleri ve marka tercihinde en önemli faktörün güven olduğu tespit edilmiştir.
Chicken meat production and consumption has showed a rapid growth both in Turkey and the World in recent years. Chicken meat consumption habits and brand preferences in Turkey are examined in this study with the evaluation of 975 household surveys. According to survey results annual per capita chicken meat consumption amount is found as 17,24 kg in Turkey. Consumption amount changes according to regions, income level, marital status, living areas as urban/rural and life style. While the highest per capita consumption amount is calculated for Aegean Region, the lowest is calculated for Eastern Anatolia Region. Chicken consumption of households is examined as whole and cut separately and both results are similar. Brand name is important for the households and “trust” is found as the most important factor in the brand preferences.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154196
http://hdl.handle.net/11452/5346
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_2_8.pdf275.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons