Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5342
Title: Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde farklı tavlama rutubeti ve sürelerinin kalite özellikleri üzerine etkileri
Other Titles: Effects on quality traits of different tempering moisture and time in bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars
Authors: Kınabaş, Samet
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Yağdı, Köksal
Keywords: Ekmeklik buğday
Tavlama rutubeti
Tavlama süresi
Kalite özellikleri
Bread wheat
Tempering moisture
Tempering time
Quality traits
Issue Date: 17-Oct-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kınabaş, S. ve Yağdı, K. (2013). "Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde farklı tavlama rutubeti ve sürelerinin kalite özellikleri üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2), 33-44.
Abstract: Bu çalışma beş ekmeklik buğday çeşidinin (Katea-1, Basribey, Bezostaja, Gönen, Pehlivan) 3 farklı tavlama rutubetinde (%14, %16 ve %18), 4 farklı tavlama süresinde (2, 10, 18 ve 26 saat) kalite performanslarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Buğday çeşitlerine ait un örneklerinde yaş glüten, kuru glüten, glüten indeks, zeleny normal ve uzatmalı sedimantasyon, nişasta zedelenmesi ve kül gibi kalite özellikleri incelenmiştir. Yaş glüten değeri açısından Pehlivan çeşidinden, kuru glüten bakımından Gönen çeşidinden, glüten indeks, normal sedimantasyon ve uzatmalı sedimantasyon bakımından Bezostaja çeşidinden, nişasta zedelenmesi yönünden Basribey çeşidinden en yüksek değerler elde edilirken, kül miktarı bakımından Bezostaja ve Basribey çeşitlerinden en düşük değerler elde edilmiştir. Çeşitlerin farklı tavlama rutubeti ve tavlama süresi uygulamalarındaki kalite performasları farklı olmuştur.
This research was conducted to determine performance of quality to five bread wheat cultivars (Katea-1, Basribey, Bezostaja, Gönen, Pehlivan) in three different tempering moisture content (14 %, 16 %and 18 %) in four different tempering time (2, 10, 18 and 26 hours) . Wet gluten, dry gluten, gluten index, Zeleny and delayed (Zeleny) sedimentation, starch damage and ash were investigated as quality characteristics in samples flour of the cultivars. Pehlivan for wet gluten, Gönen for dry gluten, Bezostaja for gluten index, Zeleny sedimentation and delayed sedimentation, Basribey cultivars for starch damage analysis yielded the best results and the lowest values were obtained the varieties of Bezostaja and Basribey for ash. The quality performance of the cultivars with the application of different tempering moisture content and tempering time were different.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Köksal Yağdı'nın danışmanlığında Samet Kınabaş tarafından hazırlanan "Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde farklı tavlama rutubeti ve sürelerinin kalite özellikleri üzerine etkileri" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154192
http://hdl.handle.net/11452/5342
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_2_4.pdf132.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons