Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5331
Title: Avusturya Konjonktür Teorisi: Türkiye için bir analiz
Other Titles: Austrian Business Cycle Theory: An empirical analysis for Turkey
Authors: Eryılmaz, Filiz
Durmaz, Seçil
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Politikası Bilim Dalı.
Keywords: Avusturya İktisat Okulu
The Austrian School of Economics
Avusturya Konjonktür Teorisi
VECM
Austrian Business Cycle Theory
Issue Date: 17-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Durmaz, S. (2019). Avusturya Konjonktür Teorisi: Türkiye için bir analiz. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Avusturya Konjonktür Teorisi, para otoriteleri tarafından yaratılan kredilerin, yatırımları toplumun uzun vadeli tasarrufları ile karşılanamadığı bir noktaya ittiğini, arz ve talep arasında bir uyumsuzluk yarattığını ve bu durumun kaçınılmaz olarak bir durgunluğa neden olduğunu iddia etmektedir. Ayrıca bu teori durgunluk döneminde uygulanan genişlemeci para politikalarının sadece gerekli yapısal düzenlemeleri ertelediğini, bu durumun ise ekonomide daha ciddi sorunlara yol açabileceğini savunmaktadır. Bu tezin amacı, Avusturya Konjonktür Teorisini açıklamak ve onun için ampirik kanıtların varlığını belirlemektir. Çalışmada, bu yaklaşımın temelleri ve Avusturya Konjonktür Teorisi’nin ekonomi literatüründeki son uygulamaları gözden geçirilmiştir. Tezin ampirik bölümünde, Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) kullanılarak tüketim, yatırım ve para politikası arasındaki ilişki incelenmiştir. Para Arzı (M1) para politikası için proxy değişken olarak kullanılmıştır. Model, 1968'den 2017'ye kadar olan Türkiye verileri kullanılarak tahmin edilmiştir. Sonuçlar, para politikası şoklarının konjonktürel dönemleri açıkladığı Avusturya Konjonktür Teorisinin hipotezi ile tutarlıdır.
Austrian Business Cycle Theory claims that credit creation by monetary authorities would push investment to point where society's long term save rate cannot afford, creating a mismatch between supply and demand that would inevitably cause recession. In addition, the theory argue that expansionary monetary policies in recession could generally only postpone the necessary structural adjustment, it could lead to more serious problems in the economy. The purpose of this thesis is to examine the Austrian Business Cycle Theory and the state of empirical evidence for it. In study reviews the essentials of that approach and the recent application of the Austrian Business Cycle Theory in the economics literature. In the empirical part of the thesis, the relationship between consumption, investment and monetary policy was studied using Vector Error Correction Model (VECM). Money supply (M1) was used as a proxy for the monetary policy. The model was estimated using Turkey data from 1968 to 2017. Results are consistent with the hypothesis of the Austrian Business Cycle Theory that monetary policy shocks explain cycles.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5331
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
seçil_durmaz_tez.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons