Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5325
Title: Farklı manyetik maddelerden yapılmış toroid nüvelerin 50 Hz'lik frekanstaki özellikleri
Other Titles: Magnetic properties of toroidal wound cores made from different magnetic materials at 50 Hz induction frequency
Authors: Derebaşı, Naim
Zeybek, Mürsel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Histerezis eğrileri
Manyetik geçirgenlik
Toroid nüve
Hysteresis curves
Magnetic permeability
Toroidal core
Issue Date: 3-Oct-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zeybek, M. (2001). Farklı manyetik maddelerden yapılmış toroid nüvelerin 50 Hz'lik frekanstaki özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yönlendirilmemiş ve tane yönelimli elektrik çelikleri, amorf ve nano-ctystal malzemeler gibi gelişmiş manyetik malzemeler manyetik çekirdeklerin üretimi için kullanılmıştır. Bu malzemeler enerji tasarrufu sağlar ve elektrikli makinelerin verimliliğini artırır. Bu çalışmada,% 3 SiFe,% 6,5 SiFe, amorf ve nanodan yapılmış toroidal yara çekirdekleri üzerinde manyetik alan yoğunluğunun manyetik alan kuvveti (BH) ve bağıl geçirgenliğin manyetik alan yoğunluğu (Ur-B) ile değişimi araştırılmıştır. -kristal malzemeler. Toroidal örnekler sırasıyla% 3 SiFe üzerinde 1.6 T, amorf üzerinde 1.4 T,% 6.5 SiFe üzerinde 1.3 T ve nano kristal çekirdek üzerinde 0.9 T'ye kadar manyetize edildi. Göreceli geçirgenlik de manyetik alan yoğunluğu ile değiştirildi. En yüksek nispi, şekilsiz numuneler,% 3 SiFe,% 6.5 SiFe ve nano-kristal üzerindeki deneysel verilerden 0.5 T'de 75112, 1.0 T'de 55872, 0.9 T'de 28134 ve 0.1 T'de 23417 olarak hesaplanan geçirgenliktir.
Advanced magnetic materials such as non-oriented and grain oriented electrical steels, amorphous and nano-ctystal materials have been used for production of magnetic cores. These materials provide energy saving and increase the efficiency of electrical machines. In the present work, the variation of magnetic field density with magnetic field strength (B-H) and relative permeability with magnetic field density (Ur-B) were investigated on the toroidal wound cores made from 3% SiFe, 6.5% SiFe, amorphous and nano-crystal materials. The toroidal samples were magnetised up to 1.6 T on 3% SiFe, 1.4 T on amorphous, 1.3 T on 6.5% SiFe and 0.9 T on nano-crystal core respectively. The relative permeability was also varied by the magnetic field density. Highest relative was permeability calculated from the experimental data on the samples amorphous, 3% SiFe, 6.5% SiFe and nano-crystal as 75112 at 0.5 T, 55872 at 1.0 T, 28134 at 0.9 T and 23417 at 0. 1 T respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5325
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109750.pdf
  Until 2099-12-31
7.16 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons