Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5324
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEren, Recep-
dc.contributor.authorKuzgunkaya, Salih-
dc.date.accessioned2020-01-07T10:54:07Z-
dc.date.available2020-01-07T10:54:07Z-
dc.date.issued2001-10-31-
dc.identifier.citationKuzgunkaya, S. (2001). Düz örme makinalarında iplik besleme sistemlerinin analizi ve kumaş yapısına etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5324-
dc.description.abstractBu çalışmada düz örme makinalannda bulunan iplik besleme sistemleri incelenerek bu sistemlerin kumaş yapısına etkisi açıklanmıştır. Konvensiyonal iplik beslemeli bir düz örme makinasında iplik gerginliğini ve iplik uzunluğunu ölçmek amacıyla bilgisayar destekli bir ölçüm ünitesi tasarlanmıştır. Bu ünitede bir interface kartı ile gerginlik ölçer ve enkoder cihazlarından sayısal bilgiler alınmıştır. Interface kartından bilgilerin alınması için C programlama diliyle bir program yazılmıştır. Ölçüm ünitesi ile örme sırasında meydana gelen gerilimler ve tüketilen iplik uzunluk değerleri elde edilmiştir. Örme sonrasında kumaş üzerinde ölçümler yapılmıştır ve bu veriler bilgisayardan alman verilerle karşılaştırılarak yorumlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, yarn feeding systems in flat knitting maschines were examined and explained the influence of these systems on fabric structure. At a flat bed knitting machine with conventional yarn feed systems a computer aided measurement unit was designed in order to measure yarn tension and yarn length. In this unit digital information was taken with a interface card from tension and encoder instruments. In order to get data from interface card, a software program in C language was written. With the measurement unit the tension that in knitting occurred and the values of length of yarn consumed was taken. After knitting measurements made on fabrics and these data were compared with those that were taken from computer.en_US
dc.format.extentX, 124 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİlmektr_TR
dc.subjectDüz örme makinasıtr_TR
dc.subjectİplik besleme sistemleritr_TR
dc.subjectİplik kılavuzutr_TR
dc.subjectİplik gerginliğitr_TR
dc.subjectLoopen_US
dc.subjectFlat knitting machineen_US
dc.subjectYarn feeding systemsen_US
dc.subjectYarn carrieren_US
dc.subjectYarn tensionen_US
dc.titleDüz örme makinalarında iplik besleme sistemlerinin analizi ve kumaş yapısına etkileritr_TR
dc.title.alternativeAnalysis of the yarn feeding systems in flat knitting machines and influences on fabric structureen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109748.pdf
  Until 2099-12-31
22.25 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons