Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5324
Title: Düz örme makinalarında iplik besleme sistemlerinin analizi ve kumaş yapısına etkileri
Other Titles: Analysis of the yarn feeding systems in flat knitting machines and influences on fabric structure
Authors: Eren, Recep
Kuzgunkaya, Salih
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: İlmek
Düz örme makinası
İplik besleme sistemleri
İplik kılavuzu
İplik gerginliği
Loop
Flat knitting machine
Yarn feeding systems
Yarn carrier
Yarn tension
Issue Date: 31-Oct-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kuzgunkaya, S. (2001). Düz örme makinalarında iplik besleme sistemlerinin analizi ve kumaş yapısına etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada düz örme makinalannda bulunan iplik besleme sistemleri incelenerek bu sistemlerin kumaş yapısına etkisi açıklanmıştır. Konvensiyonal iplik beslemeli bir düz örme makinasında iplik gerginliğini ve iplik uzunluğunu ölçmek amacıyla bilgisayar destekli bir ölçüm ünitesi tasarlanmıştır. Bu ünitede bir interface kartı ile gerginlik ölçer ve enkoder cihazlarından sayısal bilgiler alınmıştır. Interface kartından bilgilerin alınması için C programlama diliyle bir program yazılmıştır. Ölçüm ünitesi ile örme sırasında meydana gelen gerilimler ve tüketilen iplik uzunluk değerleri elde edilmiştir. Örme sonrasında kumaş üzerinde ölçümler yapılmıştır ve bu veriler bilgisayardan alman verilerle karşılaştırılarak yorumlanmıştır.
In this thesis, yarn feeding systems in flat knitting maschines were examined and explained the influence of these systems on fabric structure. At a flat bed knitting machine with conventional yarn feed systems a computer aided measurement unit was designed in order to measure yarn tension and yarn length. In this unit digital information was taken with a interface card from tension and encoder instruments. In order to get data from interface card, a software program in C language was written. With the measurement unit the tension that in knitting occurred and the values of length of yarn consumed was taken. After knitting measurements made on fabrics and these data were compared with those that were taken from computer.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5324
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109748.pdf
  Until 2099-12-31
22.25 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons